W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Doposażenie placów zabaw w Margonine, Lipinach, Adolfowie, Radwankach oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Próchnowie

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów

Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji: 69.490,12 r.

Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji: 25.000,00 r.

Data zawarcia umowy: 26.05.2014 r.

Cele operacji: Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie podniesienia atrakcyjności terenów wiejskich poprzez doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Margonin, Lipiny, Studźce-Adolfowo, Radwanki wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Próchnowo.

Opis operacji:
Przedmiot operacji obejmuje doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Margonin, Lipiny, Adolfowo, Radwanki. Doposażenie placów zabaw przyczyni się do poprawy zdolności ruchowej dzieci, a także umożliwi rozwój współzawodnictwa i kreatywności. Miejsca te przyczynią się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Planowane zadanie służyć będzie aktywnym działaniom jego użytkowników, poprawi estetykę i bezpieczeństwo bawiących się dzieci oraz swoim wyglądem i formą wkomponuje się do istniejącego otoczenia. Planowana operacja przyczyni się do rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej. Nastąpi m. in. poprawa jakości spędzania czasu wolnego dzieci, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby kulturalne i społeczne mieszkańców. Doposażone place zabaw staną się miejscem rozwoju, edukacji i zabawy wielu dzieci. W ramach zadania poza doposażeniem Wnioskodawca wykonał ogrodzenie wokół istniejącego placu zabaw w Próchnowie, które będzie stanowić zabezpieczenie przed potencjalną jego dewastacją (pozostałe place zabaw są ogrodzone).

{"register":{"columns":[]}}