W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego

12.09.2023

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat
  • miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania,
  • lokalu wyborczego, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej "transportem powrotnym".

Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia Burmistrz gminy, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia. Wyborcy, o którym mowa wyżej, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca, o którym mowa, zgłasza Burmistrzowi do 13 dnia przed dniem wyborów.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Burmistrz informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Materiały

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z darmowego transportu do lokalu wyborczego na terenie gminy Margonin, zorganizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin,w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023 r.,dla wyborców z niepełnosprawnościami oraz tych, którzy ukończyli 60 lat
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.09.2023 14:22 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dagmara Woźniak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego 3.0 18.09.2023 12:44 Krzysztof Maciejewski
Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego 2.0 13.09.2023 10:25 Krzysztof Maciejewski
Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego 1.0 12.09.2023 14:22 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}