W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wnioski na zadania w ramach funduszu sołeckiego

02.09.2022

Coin on wooden table in front of green bokeh background. coins a concept of investment and saving moneys.

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy, głosując w trakcie zebrań wiejskich.

Aby wniosek Sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301).

Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, którzy podpiszą się pod danym wnioskiem.

Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z ich uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego).

Spośród zgłoszonych wniosków, mieszkańcy na zebraniu wiejskim poprzez głosowanie dokonają wyboru planowanej do realizacji inwestycji.

Po uchwaleniu wniosku przez zebranie wiejskie – Sołtys do dnia 30 września 2022 roku przekazuje wniosek Wójtowi celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Wnioski należy składać najpóźniej na 1 dni przed planowanym zebraniem wiejskim (harmonogram zebrań wiejskich poniżej) do Sołtysa wsi bądź kancelarii Urzędu Gminy Luzino przy ul. Ofiar Stutthofu 11.

Nazwa Sołectwa

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

Barłomino

60 247,71 zł

Dąbrówka

46 228,66 zł

Kębłowo

68 385,59 zł

Kochanowo

53 887,85 zł

Luzino

68 385,59 zł

Milwino

51 699,51 zł

Robakowo

68 385,59 zł

Sychowo

41 646,83 zł

Tępcz

32 209,61 zł

Wyszecino

49 716,33 zł

Zelewo

51 015,65 zł

Zielnowo

18 258,95 zł

Łącznie

610 067,87 zł

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH – WRZESIEŃ 2022 r.

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Data i godzina

Miejsce

1.

Barłomino

14.09.2022 r. godz. 19.00

SZKOŁA  PODSTAWOWA

W BARŁOMINIE

2.

Dąbrówka

26.09.2022 r. godz. 18.00

ŚWIETLICA  WIEJSKA

W  DĄBRÓWCE

3.

Kębłowo

22.09.2022 r. godz. 19.00

SZKOŁA PODSTAWOWA

W KĘBŁOWIE

4.

Kochanowo

20.09.2022 r. godz. 18.00

ŚWIETLICA  WIEJSKA

W KOCHANOWIE

5.

Luzino

28.09.2022 r. godz. 18.00

ŚWIETLICA  WIEJSKA – REMIZA OSP W LUZINIE

6.

Milwino

15.09.2022 r. godz. 19.00

REMIZA  OSP  MILWINO

7.

Robakowo

29.09.2022 r. godz. 18.00

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ROBAKOWIE

8.

Sychowo

27.09.2022 r. godz. 18.00

SZKOŁA PODSTAWOWA

W SYCHOWIE

9.

Tępcz

13.09.2022 r. godz. 18.00

ŚWIETLICA WIEJSKA

W TĘPCZU

10.

Wyszecino

12.09.2022 r. godz. 18.00

SZKOŁA  PODSTAWOWA

W WYSZECINIE

11.

Zelewo

19.09.2022 r. godz. 19.00

REMIZA OSP ZELEWO

12.

Zielnowo

19.09.2022 r. godz. 18.00

REMIZA OSP ZELEWO

 

Porządek obrad zebrań wiejskich:

  1. Otwarcie zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
  3. Sprawy różne
  4. Zakończenie zebrania.

 

Materiały

Wniosek
wzór-wniosku-FS.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}