W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Program "Czyste Powietrze"

logo czyste powietrze

Wójt Gminy Luzino i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali porozumienie w sprawie utworzenia punktu obsługi przyjmowania wniosków do krajowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Luzino. Gmina chce pomóc mieszkańcom w zdobyciu dotacji na wymianę pieców i ocieplenie budynków.

Współpraca Gminy Luzino z WFOŚiGW ma pomóc mieszkańcom Gminy Luzino w łatwiejszym złożeniu wniosku oraz poprawić komunikację z WFOŚiGW, który pełni rolę wiodącą w programie. Zadaniem Gminy Luzino jest przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosków o płatność. Za decyzję o udzieleniu dofinansowania i inne jest odpowiedzialny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem Programu Krajowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w szczególności po przez wymianę pieców i ocieplenie budynków. Pełna informacja o programie oraz wniosek o dofinansowanie jest dostępny na stronie: https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze/podstawowe-informacje-o-programie.

Punkt doradztwa mieści się w budynku Urzędu Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11 i jest czynny w godzinach pracy urzędu.


Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie,
stan na 30.06.2023 r.


596


Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie,
stan na 31.03.2023 r.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć,
stan na 30.06.2023 r.


363


Liczba zrealizowanych przedsięwzięć,
stan na 31.03.2023 r.

Kwota wypłaconych dotacji
w zł,
stan na 30.06.2023 r.


6 475 259,26 zł


Kwota wypłaconych dotacji
w zł,
stan na 31.03.2023 r.

558

337

5 885 154,99

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie,
stan na 31.12.2022 r.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć,
stan na 31.12.2022 r.

Kwota wypłaconych dotacji
w zł,
stan na 31.12.2022 r.

526

301

4 811 005,13

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie,
stan na 30.09.2022 r.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć,
stan na 30.09.2022 r.

Kwota wypłaconych dotacji
w zł, 
stan na 30.09.2022 r.

499

269

4 043 670,87

Wideo

{"register":{"columns":[]}}