W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Regulamin korzystania z fanpage Gminy Luzino na portalu Facebook.com

Profil „Gmina Luzino-samorzad.gov.pl”  jest oficjalnym kanałem Urzędu Gminy Luzino w serwisie Facebook.com. Znajdziecie tu m.in. informacje dla mieszkańców o bieżących wydarzeniach i prowadzonych działaniach, a także innych ważnych planowanych inicjatywach związanych z Gminą Luzino.

Regulamin określa zasady i warunki zamieszczania komentarzy i opinii na profilu. Wprowadzenie regulaminu nie oznacza ograniczenia możliwości prowadzenia dyskusji lub dzielenia się swoimi opiniami. Zasady mają na celu wyeliminowanie treści propagujących przemoc, sprzecznych z prawem, mowy nienawiści, ośmieszania i obrażania innych Użytkowników serwisu, pomówień, a także spamu oraz promowania fake newsów czy treści naruszających zasady netykiety (komunikacji w sieci).

Zachęcamy do przestrzegania zasad w trosce o utrzymanie poziomu dyskusji i budowania atmosfery wzajemnego szacunku.

Jednocześnie informujemy, że profil nie jest oficjalnym kanałem do podejmowania jakichkolwiek działań formalnych związanych z działalnością Urzędu Gminy Luzino i jednostek organizacyjnych Gminy Luzino, w tym składania skarg i wniosków. Wszelkie treści o takim charakterze będą informacyjnie przekazywane do odpowiednich wydziałów oraz jednostek, bez gwarancji uzyskania wiążącej odpowiedzi i rozpatrzenia sprawy.

Niezbędne informacje, jak załatwić sprawy urzędowe, w tym składanie wniosków i skarg dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.luzino.eu/.

Postanowienia ogólne Regulaminu:

1. Właścicielem profilu „Gmina Luzino-samorzad.gov.pl” na Facebook.com (https://www.facebook.com/GminaLuzino), jest Gmina Luzino, Luzino, 84-242 ul. Ofiar Stutthofu 11, e-mail: sekretariat@luzino.pl, tel.: 58 678 20 68.

2. Prowadzenie profilu Właściciel powierza pracownikom Urzędu Gminy Luzino, w szczególności pracownikowi odpowiedzialnemu za promocję Gminy Luzino, Luzino 84-242, ul. 10 Marca 11 tel. 58 678 20 68, wew. 64, promocja@luzino.eu.(zwanym dalej „Prowadzącymi”).

3. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z profilu „Gmina Luzino-samorzad.gov.pl” a także prawa i obowiązki Użytkowników.

4. Użytkownikiem profilu „Gmina Luzino-samorzad.gov.pl” na Facebook.com może być tylko osoba posiadająca konto w serwisie Facebook.com.

5. Każdy Użytkownik korzystający z profilu „Gmina Luzino-samorzad.gov.pl” na Facebook.com zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

6. Zasady korzystania z profilu „Gmina Luzino-samorzad.gov.pl” na Facebook.com:

- nie przeklinaj;

- nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców. Każda osoba zobowiązana jest do okazywania szacunku pozostałym Użytkownikom;

- nie podszywaj się pod innych;

- nie publikuj ogłoszeń ani reklam, konkursów komercyjnych;

- nie spamuj – nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach, wielokrotnie;

- nie zamieszczaj komentarzy, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym w szczególności treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, itp.;

- zachęcamy do zamieszczania wypowiedzi zgodnych z zasadami ortografii oraz poprawnego stosowania odmian wyrazów i zwrotów grzecznościowych;

- szanuj prawo do własności w sieci – publikując zdjęcie czy przytaczając wypowiedź, należy podać autora i źródło;

- na profilu mile widziane są wypowiedzi merytoryczne, opierające się na faktach i kulturalne.

7. Za skutki działań Użytkownika, polegających na umieszczaniu określonych komentarzy, opinii lub innych treści na profilu „Gmina Luzino-samorzad.gov.pl”  na Facebook.com, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

8. Właściciel  nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z profilu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub serwisu społecznościowego Facebook.com.

9. Odpowiedzialność Właściciela za działania wobec Użytkownika oraz osób trzecich w związku z korzystaniem z profilu „Gmina Luzino-samorzad.gov.pl” na Facebook.com jest wyłączona.

10. Aby zapewnić ochronę danych osobowych Użytkowników Właściciel nie wymaga od nikogo danych osobowych typu:

a) numer PESEL,

b) numer dowodu osobistego,

c) numer kont osobistych itp.

Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, użytkownicy biorą odpowiedzialność za zamieszczane dane osobowe zarówno własne, jak i osób trzecich.

11. Użytkownicy mają prawo do wyrażania swojej opinii.  Każda opinia Użytkowników jest traktowana jako prywatne, subiektywne zdanie na określony temat. Na profilu mogą być prowadzone dyskusje między Użytkownikami, pod warunkiem stosowania się do zasad korzystania z profilu zawartych w punkcie 6 Regulaminu.

Naruszenie postanowień Regulaminu:

1. Prowadzący profil „Gmina Luzino-samorzad.gov.pl” na Facebook.com zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu.

2. Treści powtarzające się pod wątkami, nie wnoszące żadnych wartości do prowadzonej na profilu dyskusji, będą pozostawiane bez odpowiedzi lub usuwane.

 3. Prowadzący profil „Gmina Luzino-samorzad.gov.pl” na Facebook.com zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika, gdy:

- Użytkownik korzysta z profilu „Gmina Luzino-samorzad.gov.pl” naruszając obowiązujące zasady oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności zawarte w punkcie 6;

- nazwa Użytkownika jest niezgodna z prawem, dobrymi obyczajami, jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub sugeruje, że jest to profil wykorzystywany przez Urząd Gminy Luzino lub jednostki organizacyjne Gminy Luzino, co może wprowadzać w błąd pozostałych Użytkowników. 

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych użytkowników Facebooka jest dostawca serwisu tj. Meta Platforms Ireland Limited, który przetwarza dane w oparciu o udostępnione - na stronie głównej Centrum ochrony prywatności Meta  - Zasady ochrony prywatności.

2. Użytkownicy Facebooka zakładając konto akceptują zasady, o których wyżej mowa oraz Regulamin korzystania z Produktów firmy Meta na https://www.facebook.com/legal/terms.

3. Gmina Luzino przetwarza jedynie dane w zakresie statystyk strony na Facebooku w celu dostosowywania treści do zainteresowań i wymagań użytkowników, promowania Gminy i udogodnień dla mieszkańców w sposób i w formacie pożądanym przez użytkowników, zachęcający do dialogu i wyrażania opinii.

4. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w zakresie zbiorczych statystyk tworzonych na podstawie określonych zdarzeń rejestrowanych przez serwery Meta, gdy użytkownicy korzystają ze stron na Facebooku i powiązanych z nimi treści dostępne są na: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Postanowienia końcowe Regulaminu:

1. Regulamin jest dostępny na stronie https://samorzad.gov.pl/web/gmina-luzino

2. Regulamin obowiązuje od momentu udostępnienia go poprzez stronę https://samorzad.gov.pl/web/gmina-luzino oraz na profilu „Gmina Luzino-samorzad.gov.pl” na Facebook.com.

3. Właściciel strony ma prawo do zakończenia działania profilu „Gmina Luzino-samorzad.gov.pl” na Facebook.com w dowolnym momencie.

4. W przypadku nieważności któregoś z postanowień Regulaminu, ważność pozostałych nie podlega wygaśnięciu.

5. We wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, obowiązują postanowienia zawarte w regulaminie i Polityce prywatności serwisu Facebook.com: https://www.facebook.com/legal/terms.

Materiały

https://www.facebook.com/GminaLuzino
{"register":{"columns":[]}}