W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Skontaktuj się z wybranym urzędnikiem

Kancelaria Urzędu: (58) 678-20-68

Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer
e-mail:
 wojt@luzino.pl
Sekretariat Wójta Gminy: (58) 678 – 20-68, wew. 31

Zastępca Wójta Gminy Luzino
Sekretarz Gminy Luzino
Marzena Meyer
: (58) 678-20-68, wew. 36
e-mail: sekretarz@luzino.pl

Skarbnik Gminy Luzino
Krystyna Skowrońska:
 (58) 678-20-68, wew. 35
e-mail: skarbnik@luzino.eu

REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik Referatu Organizacyjnego – Mirosława Kąkol, wew. 31
e-mail: sekretariat@luzino.pl

Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych – Mirosława Kąkol, wew. 31
Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej – Klaudia Szczypior, Monika Budek, wew. 44
Stanowisko ds.  obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, bhp i ochrony przeciwpożarowej – Alicja Hinz, wew. 42
Stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy – Anna Kotłowska, wew. 58  oraz Beata Noculak, wew. 48
Stanowisko ds. promocji i informacji publicznej – Marlena Wilkowska, wew. 42
Stanowisko ds. zadań oświatowych (dotacja przedszkolna, dowóz uczniów do szkół i sprawy oświatowe) – Aleksandra Kołacz, wew. 51
Stanowisko ds. zadań oświatowych (stypendia socjalne, obowiązek nauki, dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników) – Sylwia Funk, wew. 51
Stanowisko ds. kadr pracowników oświaty – Hanna Elas, wew. 45
Archiwista – Marta Kuske, wew. 23
Koordynator dostępności - Magdalena Głowacka, wew. 66

REFERAT FINANSOWY
Skarbnik Gminy Luzino – Krystyna Skowrońska, wew. 35
e-mail: skarbnik@luzino.eu

Stanowisko ds. obsługi finansowo- księgowej Budżetu Gminy, Urzędu Gminy i Funduszy Sołeckich – Agnieszka Stefaniak,  Emilia Leśnik-Siuta, wew. 32 oraz Mirosława Fleming, wew. 26
Stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – Natalia Kunz, wew.38
Stanowisko ds. wymiaru podatku od środków transportowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, księgowość podatkowa, windykacja podatków i opłat – Bożena Krauze, wew. 76
Stanowisko ds. naliczania i windykacji należności z tytułu użytkowania wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi gminnych w wodę, odprowadzania ścieków oraz ewidencji – Alicja Młyńska, wew. 37
Stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszów mieszkaniowych w zakresie mieszkań komunalnych – Anna Schulz, wew. 22

Główny księgowy placówek oświatowych – Maria Bemka, wew. 46
Stanowisko ds. kadr i płac pracowników oświaty – Katarzyna Szyplak, wew. 45
Stanowisko ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych – Alicja Tetzlaff, wew. 45
Stanowisko ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych – Żaneta Lebiecka, wew. 46

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Irena Labuda, wew. 40
e-mail: usc@luzino.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności – Iwona Kreft, wew. 41
Stanowisko ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych – Władysława Gelińska, wew. 41
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – Irena Stasiak, wew. 52
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, spraw ochrony zdrowia – Ewa Waga, wew. 41

REFARAT INWESTYCYJNO – EKSPLOATACYJNY
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Eksploatacyjnego – Kazimierz Hinc, wew. 50
e-mail: inwestycje@luzino.pl

Stanowisko ds. wodociągów i kanalizacji – Szymon Meyer, wew. 59
Stanowisko ds. zamówień publicznych – Marlena Górska, wew. 59
Stanowisko ds. zamówień publicznych – Aurelia Wolska, wew. 59
Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych – Paulina Płotka, wew. 49
Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych, gospodarki wodno – ściekowej – Bożena Krausa, wew. 49
Stanowisko ds. obsługi beneficjentów programu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino” – Damian Rozenkranc, pozyskiwanie środków unijnych wew. 49

REFERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska – Renata Lisius, wew. 53
e-mail: zpnos@luzino.pl

Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego – Bożena Adamus, wew. 55
Stanowisko ds. warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ochrony terenów zieleni i zadrzewień - Mirosława Zdrojewska (w zakresie drzew) wew. 56
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami– Dorota Benke, wew. 54
Stanowisko ds. ochrony środowiska – Agnieszka Kafel, wew. 54
Stanowisko ds. geodezyjnych oraz numeracji porządkowej nieruchomości – Iwona Jaśkowska, wew. 56
Stanowisko do obsługi programu „Czyste Powietrze” – Wojciech Machnikowski, wew. 47

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – Tadeusz Klein, wew. 34
e-mail: komunalny@luzino.pl 

Stanowisko ds. dróg – Katarzyna Kaczykowska, wew. 69
Stanowisko ds. obiektów komunalnych – Anita Miotk, wew. 69
Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi – Aleksandra Radka, wew. 78
Koordynator akcji „Zima na drogach” – Tadeusz Klein, wew. 34

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Irena Labuda, wew. 40
Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Iwona Kreft, wew. 41

 

{"register":{"columns":[]}}