W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Skontaktuj się z wybranym urzędnikiem

02.01.2024

Kancelaria Urzędu: (58) 678-20-68 lub 697 337 019 lub 697 337 017.

Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer
e-mail:
 wojt@luzino.pl
Sekretariat Wójta Gminy: (58) 678 – 20-68, wew. 31

Zastępca Wójta Gminy Luzino
Sekretarz Gminy Luzino
Marzena Meyer
: (58) 678-20-68, wew. 36
e-mail: sekretarz@luzino.pl

Skarbnik Gminy Luzino
Krystyna Skowrońska:
 (58) 678-20-68, wew. 35
e-mail: skarbnik@luzino.eu

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik wydziału Organizacyjnego – Mirosława Kąkol, wew. 31
e-mail: sekretariat@luzino.pl

Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych – Mirosława Kąkol, wew. 31
Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej –  Monika Budek, Żaneta Rumpczyk, wew. 44
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, bhp i ochrony przeciwpożarowej – Alicja Hinz, wew. 42
Stanowisko ds.  obronnych, obrony cywilnej - Magda Głowacka, wew. 42
Stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy –  Beata Noculak, wew. 58 oraz Klaudia Szczypior, wew. 48
Stanowisko ds. promocji i informacji publicznej – Marlena Wilkowska, wew. 64
Stanowisko ds. zadań oświatowych (dotacja przedszkolna, dowóz uczniów do szkół i sprawy oświatowe) – Aleksandra Kołacz, wew. 51
Stanowisko ds. zadań oświatowych (stypendia socjalne, obowiązek nauki, dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników) – Sylwia Funk, wew. 51
Stanowisko ds. kadr pracowników oświaty – Hanna Elas, wew. 45
Koordynator dostępności, obrona cywilna - Magdalena Głowacka, wew. 42

Kierownik Wydziału Finansowego - Krystyna Skowrońska, wew. 35
e-mail: skarbnik@luzino.eu

Z-ca Kierownika - Agnieszka Stefaniak, wew. 32

Stanowisko ds. obsługi finansowo- księgowej Budżetu Gminy, Urzędu Gminy i Funduszy Sołeckich – Agnieszka Stefaniak,  Emilia Leśnik-Siuta, wew. 32
Stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – Natalia Kunz, wew.38
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Lidia Toruńczak, wew. 37
Stanowisko ds. wymiaru podatku od środków transportowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, księgowość podatkowa, windykacja podatków i opłat – Bożena Krauze, wew. 76
Stanowisko ds. naliczania i windykacji należności z tytułu użytkowania wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi gminnych w wodę, odprowadzania ścieków oraz ewidencji – Grzegorz Zieliński, wew. 37
Stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszów mieszkaniowych w zakresie mieszkań komunalnych – Anna Schulz, wew. 22
Główna księgowa placówek oświatowych – Maria Bemka, wew. 46
Stanowisko ds. kadr i płac pracowników oświaty – Katarzyna Szyplak, wew. 45
Stanowisko ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych – Alicja Tetzlaff, wew. 45
Stanowisko ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych – Żaneta Lebiecka, wew. 46

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich – Iwona Kreft, wew. 40
e-mail: usc@luzino.pl

Stanowisko ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych – Ewa Waga, wew. 41
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – Irena Stasiak, wew. 52
Stanowisko ds. ewidencji ludności - Monika Marszall-Skrzypkowska, wew. 43
Pomoc administracyjna - Martyna Sychowska, wew. 41

Kierownik Wydziału Inwestycyjno – Eksploatacyjnego – Kazimierz Hinc, wew. 50
e-mail: inwestycje@luzino.pl

Z-ca Kierownika - Paulina Płotka, wew. 49
Z-ca Kierownika - Bożena Krausa, wew. 21

Stanowisko ds. wodociągów i kanalizacji – Szymon Meyer, wew. 59
Stanowisko ds. zamówień publicznych – Marlena Górska, wew. 74
Stanowisko ds. zamówień publicznych – Aurelia Wolska, wew. 74
Stanowisko ds. oczyszczalni ścieków, ujęć wody – Bożena Krausa, wew. 21
Stanowisko ds. realizacji programów z dofinansowaniem zewnętrznym, inwestycji - Damian Rozenkranc, wew. 49
Stanowisko ds. ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - Marta Kuske, wew. 21

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska – Bożena Adamus, wew. 53
e-mail: zpnos@luzino.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska – Agnieszka Kafel, wew. 54
Stanowisko ds. nieruchomości, opłat planistycznych i adiacenckich, ochrona środowiska w zakresie zezwoleń na „wycinkę drzew” – Dorota Benke, wew. 54
Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego – Dominika Rohde, wew. 55
Stanowisko ds. geodezyjnych, wydawania zaświadczeń o planie miejscowym i rewitalizacji, wypisów i wyrysów z planu miejscowego, numeracji porządkowej nieruchomości  – Iwona Jaśkowska, wew. 56
 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej – Tadeusz Klein, wew. 34
e-mail: komunalny@luzino.pl 

Z-ca Kierownika - Aleksandra Radka, wew. 78

Stanowisko ds. dróg – Agnieszka Stenka, wew. 69
Stanowisko ds. obiektów komunalnych – Anita Miotk, wew. 69
Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi – Katarzyna Kaczykowska, wew. 78
Koordynator akcji „Zima na drogach” – Tadeusz Klein, wew. 34

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Iwona Kreft, wew. 40
Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Irena Stasiak, wew. 52

 

{"register":{"columns":[]}}