W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sychowo

Sychowo (Sychòwò), wieś sołecka. Najstarsze ślady osadnicze wskazują na epokę żelaza i okres wpływów rzymskich, co potwierdziły prowadzone wykopaliska archeologiczne z 1973 roku. Odnaleziono wówczas dwa, unikatowej wartości (jedyne w Polsce) okazy archeologiczne. Były to popielnica domkowa datowana na lata 650-550 p.n.e., oraz popielnica z wyobrażeniem rąk, w której złożono spalone kości kobiety w wieku 35-45 lat. Eksponaty znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Wieś Sychowo została wydzielona w roku 1862 z części majątku szlacheckiego Robakowo, kiedy to własność  Warzewskiego przechodzi na von Sychowskiego, na wybudowanie wówczas Schwichowa (jest to pierwsza zapisana nazwa wsi).  Należała do typowych wsi folwarcznych, a jej mieszkańcy utrzymywali  się głównie z rolnictwa. W okresie międzywojennym dóbr był Bernard Gniota. Z dawnych czasów w Sychowie zachował się dwór,  stajnia i budynki gospodarcze z końca XIX wieku, wybudowane z kamienia polnego. Obecnie dworek  wykorzystywany jest na cele szkoły, biblioteki, stajnia została zaadoptowana na potrzeby parafii pw. św. Józefa Oblubieńca, a budynki gospodarcze na cele mieszkalne.

Zabytki architektoniczne: dwór z końca XIX w. (ul.Szkolna), stajnia – obecnie kościół (ul.Jana Pawła II), budynki gospodarcze z 1907 roku (ul.Szkolna).

Pomniki przyrody: Aleja Lipowa z XIX w. (ul.Szkolna).

Szlaki turystyczne: szlak nordic walking – trasa „Widokowa” (15,5 km) Robakowo – Milwino,  przez Dąbrówkę i Sychowo.

Twórczość lokalna: rzeźba w drewnie (ul.Świerkowa).

Warto wiedzieć: Na rewersie pamiątkowego medalu Muzeum Archeologicznego w Gdańsku widnieje  popielnica domkowa odnaleziona w Sychowie z napisem VI w. p.n.e., stanowiąca dowód najcenniejszego znaleziska tego muzeum. Szkoła Podstawowa w Sychowie nosi imię płk Stanisława Dąbka, dowódcy obrony lądowej wybrzeża z 1939 roku.

Sołtys Anna Magrian
Tel.: 501 895 053

{"register":{"columns":[]}}