W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sukces w pozyskiwaniu funduszy na edukację!

03.04.2024

Group of four classmates showing sign of ok

Gmina Luzino inwestuje w przyszłość edukacji: Projekt podniesienia jakości szkół podstawowych włączających

Gmina Luzino podejmuje kolejne kroki w celu poprawy jakości edukacji włączającej w swoich szkołach podstawowych. W oparciu o wyniki analizy indywidualnej sytuacji 6 szkół podstawowych przeprowadzonej w 2023 roku pod tytułem "Diagnoza jakości edukacji włączającej w Gminie Luzino w 2023r.", gmina zobowiązała się do realizacji projektu mającego na celu podniesienie standardów edukacyjnych. Projekt ten, o wartości 1 512 495,43 zł, otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 436 870,66 zł z Funduszu Europejskiego dla Pomorza w latach 2021-2027.

- Gmina stawia na równość szans dla wszystkich dzieci. Dlatego prowadzony jest projekt, który zapewni wsparcie każdemu uczniowi, niezależnie od jego indywidualnych potrzeb – mówi Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer.

W ramach projektu planowane są prace remontowe, których celem jest poprawa infrastruktury szkolnej. Do przeprowadzenia prac remontowych należą między innymi:

- przeprowadzenie prac remontowych w trzech łazienkach w SP w Kębłowie, o łącznej wartości 243 700,00 zł;

- przeprowadzenie prac remontowych dotyczących wykonania podjazdu w SP nr 2 w Luzinie, o wartości 66 751,00 zł;

Oprócz remontów, w ramach projektu planowane jest również zakupienie nowego wyposażenia dla 6 Oddziałów Wsparcia Pedagogicznego. Zakup ten obejmuje:

- wyposażenie miejsca wyciszenia w SP w Wyszecinie;

- wyposażenie wspierające uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla SP Luzino nr 1,  SP Luzino nr 2, SP Wyszecino i SP Kębłowo;

- wyposażenie wspierające uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją dla SP Luzino nr 1, SP Luzino nr 2 i SP Kębłowo ;

- wyposażenie wspierające uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera dla SP Luzino nr 2, SP Sychowo,  SP Barłomino, SP Luzino nr 1 i SP Kębłowo;

- wyposażenie wspierające uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym SP Luzino nr 1, SP Luzino nr 2 i SP Kębłowo .

Realizacja projektu ma na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi każdego ucznia, niezależnie od jego indywidualnych potrzeb oraz wspieranie inkluzji w środowisku szkolnym. Każde dziecko otrzyma wsparcie i możliwości potrzebne do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego.

 

Realizacja projektu: do dnia 31 sierpnia 2025 roku.

 

#FunduszeUE

Materiały

Informacja
Komunikat​_prasowy​_Gmina​_Luzino​_inwestuje​_w​_przyszłość​_edukacji.docx 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}