W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gmina Luzino realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dobry Start etap 2 - kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino”

12.05.2022

plakat_EFS_poziom_A3(2)-1

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest utworzenie 30 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino do czerwca 2023 roku. Cele szczegółowe zakładają kompleksowe wspomaganie OWP poprzez:

a) przeprowadzenie adaptacji istniejącej bazy lokalowej w Luzinie oraz zakup mebli i TIK, co pozwoli na utworzenie 30 nowych miejsc przedszkolnych;

b) zakup wyposażenia placu zabaw przy OWP w Luzinie;

c) podniesienie jakości edukacyjnej przedszkolnej we wszystkich 6 OWP poprzez realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 256 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym niepełnosprawności), zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych 219 dzieci;

d) szkolenia zawodowe dla 31 nauczycieli, które uwzględniają komplementarność z działaniami skierowanymi do dzieci;

e) doposażenie 6 OWP w pomoce dydaktyczne oraz TIK.

Regulamin rekrutacji na zajęcia zaplanowane w projekcie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Luzino oraz w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego objętych projektem.

Wartość projektu: 1 286 158,25 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 093 234,51 zł).

 

Materiały

Plakat informacyjny
plakat​_EFS​_poziom​_A3(2).pdf 0.15MB
Regulamin
Regulamin.doc 2.09MB
załącznik​_1​_-​_Deklaracja​_uczestnictwa​_w​_projekcie​_nauczyciela
załącznik​_1​_-​_Deklaracja​_uczestnictwa​_w​_projekcie​_nauczyciela.doc 0.14MB
załącznik​_2​_-​_Deklaracja​_uczestnictwa​_w​_projekcie​_dziecka
załącznik​_2​_-​_Deklaracja​_uczestnictwa​_w​_projekcie​_dziecka.doc 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}