W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gmina Luzino dla uchodźców z Ukrainy. Prowadzone działania. Podziękowanie Wójta Gminy Luzino

flaga Polski i flaga Ukrainy

Wójt Gminy Luzino dziękuje wszystkim i każdemu z osobna za zaangażowanie w niesienie pomocy dla Ukrainy. Do Urzędu Gminy Luzino zgłasza się bardzo wiele osób, instytucji, stowarzyszeń, szkół oraz prywatnych placówek z chęcią wsparcia dla obywateli Ukrainy.

- Jestem dumny, że nasi mieszkańcy tak licznie podejmują szereg inicjatyw, aby wesprzeć w jakikolwiek sposób osoby, które uciekają przed wojną – mówi Wójt Gminy Luzino. Dziękuję za każdy gest życzliwości. Dziękuję, że w geście solidarności przyjmujecie Państwo pod swój dach potrzebujących Obywateli Ukrainy.  – dodaje.

Prowadzone działania

Osoby posiadające zaświadczenie z punktu recepcyjnego lub status uchodźcy, które szukają zakwaterowania w pierwszej kolejności są kierowani do Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf w Dąbrówce”. To miejsce z bazą 75 miejsc noclegowych, które wyznaczone jest przez Powiat Wejherowski. Pracownik Urzędu Gminy Luzino Magdalena Głowacka pełni obecnie codzienne dyżury na miejscu w MTW Dąbrówka w godzinach pracy urzędu. (tel. dedykowany do ds. uchodźców: 603 906 926, e-mail: koordynatordostepnosci@luzino.eu)

Świadczeń medycznych udziela uchodźcom z Ukrainy bezpłatnie Klinika Zdrowia w Luzinie, ul. Młyńska 7. (tel. 58 678 20 85).

Do realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów będącymi uchodźcami z Ukrainy została wyznaczona Szkoła Podstawowa nr 2 im. Prof. Gerarda Labudy w Luzinie, ul. Mickiewicza 22. (tel. 58 678-26-13).

Urząd Gminy Luzino uruchomił rachunek bankowy dedykowany pomocy uchodźcom z Ukrainy. Środki finansowe będą przeznaczone na pomoc uchodźcom przebywających na terenie Gminy Luzino. Nr bankowy: 47 8349 0002 0012 8818 2000 1090.

Całość spraw dot. zbiórek rzeczowych na terenie gminy koordynuje Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie (tel. stacjonarny 58 678 05 52 lub do dyrektora GOK – Rafała Płotka,
tel. 509-265-325). Do współpracy w zakresie zbiórek włączyły się także stowarzyszenia działające na terenie Gminy Luzino oraz liczni wolontariusze. Listę aktualnych zbiórek można znaleźć na stronie www.gok.luzino.eu oraz na fanpage GOK: https://www.facebook.com/LuzinoGOK.

Koordynatorem działań Urzędu Gminy w związku z uchodźcami jest Marzena Meyer (Z-ca Wójta.) Zastępca koordynatora: Marlena Wilkowska, tel. dedykowany do spraw uchodźców: 603 910 987,
e-mail: promocja@luzino.eu, przyjmuje na miejscu w Urzędzie Gminy Luzino w sprawach kwaterunku i innych bieżących, ważnych spraw (w tym prowadzeniu bazy mieszkań, których właściciele w ramach wolontariatu chcą przyjąć pod swój dach uchodźców).

Na fanpage Gminy Luzino prowadzona jest także grupa wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, na której zamieszczane są wszelkie aktualności związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy: https://www.facebook.com/groups/1883310015201972.

 

Za okazaną pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy.

 

Wójt Gminy Luzino

(-) Jarosław Wejer

 

українська мова

Міський голова ґміни Лузино дякує всім і кожному за відданість справі допомоги Україні. Багато людей, установ, об’єднань, шкіл та приватних закладів приходять до Лузинського ґміни з бажанням підтримати громадян України.

– Я пишаюся тим, що наші мешканці виступають з такою кількістю ініціатив, щоб будь-яким чином підтримати людей, які тікають від війни, – каже голова ґміни Лузіно. Дякую за кожен жест доброти. Дякуємо за те, що на знак солідарності прийняли під свій дах нужденних громадян України. – додає він.

Проведені заходи

Особи з довідкою з пункту прийому або статусу біженця, які шукають житло в першу чергу, направляються до Музею військової техніки «Gryf w Dąbrówka». Це місце з базою на 75 ліжок, яке визначене Вейгеровським повітом. Наразі на місці в MTW Dąbrówka у робочий час чергує співробітниця Комітету Лузіно Магдалена Гловацька. (номер телефону, присвячений питанням біженців: 603 906 926, електронна пошта: координаторdostepnosci@luzino.eu)

Медичні послуги біженцям з України надаються безкоштовно Клініка здоров'я в Лузино, вул. Млинська 7. (тел. 58 678 20 85).

Початкова школа № проф. Жерара Лабуда в Лузіно, вул. Міцкевича 22 (тел. 58 678-26-13).

Управа ґміни Лузино відкрила банківський рахунок для допомоги біженцям з України. Кошти будуть спрямовані на допомогу біженцям, які проживають у гміні Лузіно. Номер банку: 47 8349 0002 0012 8818 2000 1090.

Усі питання щодо збору матеріалів у гміні координує Гмінний культурний центр у Лузіно (стаціонарний номер 58 678 05 52 або директор ГЗК - Рафал Плотка,
телефон: 509-265-325). До співпраці в збірнику долучилися також асоціації, що діють у гміні Лузіно, та численні волонтери. Список поточних зборів коштів можна знайти на www.gok.luzino.eu та на фан-сторінці ГЗК: https://www.facebook.com/LuzinoGOK.

Координатором діяльності Управління комуни щодо біженців є Марзена Майєр (заступник голови) Заступник координатора: Марлена Вільковська, телефон для біженців: 603 910 987,
e-mail: Promocja@luzino.eu, отримує на місці в Управлінні ґміни Лузино з питань проживання та інших поточних, важливих питань (включаючи ведення бази даних квартир, власники яких хочуть прийняти біженців під свій дах у рамках своєї добровільної роботи ).

На фан-сторінці Гміни Лузино також розміщена група підтримки біженців з України, де публікуються всі новини щодо допомоги біженцям з України: https://www.facebook.com/groups/1883310015201972.

Ми хочемо подякувати вам за допомогу та підтримку.

Мер ґміни Лузино

(-) Ярослав Вейєр

{"register":{"columns":[]}}