W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

02.09.2021

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Zwołuję XXIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, 

na dzień  2 września 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Janowcu Wielkopolskim
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3a,

z następującym porządkiem obrad:

1.    Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności. 
2.    Przyjęcie porządku obrad. 
3.    Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 20 lipca 2021 r.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza oraz informacja o realizacji uchwał.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski  na 2021 rok, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXIX/229/21.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2030; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXIX/230/21.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXIX/231/21.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXIX/232/21.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2021/2022, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXIX/233/21.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXIX/234/21
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXIX/235/21.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rewizyjnej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXIX/236/21.
13.    Interpelacje radnych.
14.    Wolne wnioski i sprawy bieżące.
15.    Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.


Przewodniczący Rady 
/-/ Aleksandra Walendowska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.08.2021 11:31 Daria Czechowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aleksandra Walendowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXIX Sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim 1.0 23.08.2021 11:31 Daria Czechowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP