W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

16.11.2021

Informacja BIP

Zwołuję na dzień 16 listopada 2021 roku /wtorek/  o godzinie 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a, posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

 

   Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów,

 

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021;
 2. określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2022 r.;
 3. obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2022 r.;
 4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok;
 5. opłaty targowej na 2022 rok;
 6.     szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, wskazania organu do tego uprawnionego oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 1. Wyrażanie opinii w sprawie nabycia od Starostwa Powiatowego w Żninie nieruchomości położonej przy   ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie.                                            

Przewodniczący Komisji

    /-/ Barbara Polus

 

   Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu;
 2. Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok;
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2021 r.
 1. Wyrażanie opinii w sprawie nabycia od Starostwa Powiatowego w Żninie nieruchomości położonej przy    ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie.                                            

Przewodniczący Komisji

/-/   Dorota Woźniak

 

  

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji

 

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2022 r.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie.                                            

Przewodniczący Komisji

                                                                                           /-/   Teresa Rusiewicz   

 

 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia  6 października 2021 r. w sprawie poparcia rewitalizacji linii kolejowej nr 281.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie.                                             

Przewodniczący Komisji

                                                                                           /-/     Leszek Rutkowski   

 

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.11.2021 09:52 Daria Czechowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Barbara Polus, Dorota Woźniak, Teresa Rusiewicz, Leszek Rutkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim 2.0 25.11.2021 08:29 Michał Szczepanek
Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim 1.0 10.11.2021 09:52 Daria Czechowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}