W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała antysmogowa

30 sierpnia 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr XXXV/510/21 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwałę antysmogową”). Uchwała zmieniająca określa dla wszystkich gmin województwa kujawsko-pomorskiego m.in. zmianę w zakresie rodzaju podmiotów (adresatów uchwały), dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy. Po zmianie adresatami uchwały antysmogowej są właściciele instalacji, a także w zakresie dotyczącym zakazu stosowania określonych paliw stałych podmioty eksploatujące instalacje, niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do miejsca użytkowania instalacji.

INFORMACJA
Na podstawie art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)
 

podaję do publicznej wiadomości informację


o przyjęciu w dniu 30 sierpnia 2021 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr XXXV/510/21 zmieniającej uchwalę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwałę antysmogową”) oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania projektu ww. uchwały oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
Ww. uchwała jest aktem prawa miejscowego i została opublikowana 3 września 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 4347, a także zamieszczona wraz z ww. uzasadnieniem pod adresem: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl ->Środowisko -> Uchwała antysmogowa.
 

Materiały

Uchwała antysmogowa
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.10.2021 08:40 Michał Szczepanek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała antysmogowa 2.0 05.10.2021 10:43 Łukasz Maciejewski
Uchwała antysmogowa 1.0 04.10.2021 08:40 Michał Szczepanek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}