W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w trybie bezkonkursowym

OKS.525.2.2021

Tryb bezkonkursowy realizacji zadań publicznych

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 w/w ustawy, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy), realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł;
  2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

OFERTA organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w trybie bezkonkursowym:

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” w Janowcu Wielkopolskim Zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „Bliżej siebie – dalej od nałogów” - oferta wpłynęła dnia 14 września 2021 roku

 

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: (52) 30 23 034
Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 23 września 2021 r. na adres e-mail: oswiata@um-janowiecwlkp.pl

 

Oferta zamieszczona:

- w Biuletynie Informacji Publicznej - www.um-janowiecwlkp.pl,
- w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

- na stronie internetowej - www.um-janowiecwlkp.pl.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Leszek Grzeczka

Materiały

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w trybie bezkonkursowym
Załącznik​_-​_Oferta.pdf 3.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.09.2021 12:03 Michał Szczepanek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w trybie bezkonkursowym 1.0 16.09.2021 12:03 Michał Szczepanek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP