W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

LXVII Sesja Rady Gminy Jabłonna Lacka -Podsumowanie VIII Kadencji Rady Gminy Jabłonna Lacka w latach 2018-2024

.

W dniu 27 marca 2024 roku odbyła się LXVII Sesja Rady Gminy Jabłonna Lacka, będąca podsumowaniem VIII Kadencji Rady Gminy Jabłonna Lacka w latach 2018-2024. Warto podkreślić, że była to najdłuższa w historii samorządu kadencja, pełna wyzwań, chwil radości ale przede wszystkim sukcesów.

W sesji uczestniczyli zaproszeni goście - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Radny Powiatowy Jerzy Strzała, Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim insp. Mariusz Okulus, Kierownik Posterunku Policji w Sterdyni asp. szt. Sławomir Skomorucha, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych.

Było to wyjątkowe i uroczyste wydarzenie, na którym Wójt Gminy Wiesław Michalczuk w swoim przemówieniu podsumował kończącą się 5-letnią Kadencję Rady Gminy.

Zgromadzonym gościom zaprezentowano prezentację przedstawiającą, jak na przestrzeni ostatnich 5 lat zmieniała się gmina, dzięki realizowanym przez władze gminy inwestycjom.

Wartość zakończonych inwestycji w latach 2019-2023 to kwota 50 836 413 zł.

Wartość pozyskanych dotacji w latach 2019-2023 - 32 510 289 zł.

Wartość inwestycji w trakcie realizacji na rok 2024 to ponad 27 mln.

Do najważniejszych inwestycji należą remonty dróg - najbardziej oczekiwane przez mieszkańców. W przeciągu 5 lat udało Nam się przeprowadzić 22 inwestycje drogowe, wybudować około 20 km dróg asfaltowych za kwotę 17,5 mln zł. Największym osiągnięciem roku 2022 było oddanie do użytku nowego budynku Urzędu Gminy. Inną ważną inwestycją była przeprowadzona termomodernizacja Szkoły Podstawowej przy ulicy Klonowej 6 w Jabłonnie Lackiej. W dziedzinie sportu w ramach Gminnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wybudowano pełnowymiarowe boisko wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Władze Gminy Jabłonna Lacka podejmują wiele inicjatyw dotyczących ochrony środowiska, ważną zrealizowaną inwestycją był projekt pn. ,,Odnawialne źródła energii w gminach nadbużańskich Jabłonna Lacka, Ceranów” Współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022. W ramach zadania zostało zamontowanych 340 instalacji kolektorów słonecznych w budynkach jednorodzinnych, 5 pomp ciepła oraz 110 Instalacji fotowoltaicznych w tym 9 na budynkach użyteczności publicznej. Z ważniejszych inwestycji należy wymienić przebudowę i rozbudowę SUW w miejscowości Jabłonna Lacka oaz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemirki. Aby zapewnić mieszkańcom gminy jak najlepsze warunki, wymieniono oświetlenie uliczne na energooszczędne typu LED w ilości 722szt. W związku z wyróżniającą się aktywnością działających jednostek OSP gmina od lat wspiera finansowo zakup samochodów ratowniczych, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa druhom strażakom podczas akcji ratowniczych oraz inwestuje w remonty Strażnic OSP. Na inwestycje w tym zakresie wydano ponad 730 000 zł., w tym środki zewnętrzne w kwocie ponad 425 000 zł. Wykonano także szereg mniejszych, ale równie ważnych dla lokalnej społeczności inwestycji. Trudno je wartościować, ponieważ każde z nich było istotnym z punktu widzenia zadań, jakie należą do zadań gminy.

Nasza wspólna praca i starania ludzi odpowiedzialnych za rozwój gminy nie mogła zostać niezauważona. Dowodem tego jest otrzymany przez Wójta Gminy Wiesława Michalczuka w ramach organizowanego konkursu przez redakcję Tygodnika Siedleckiego tytuł Samorządowca roku 2022, jak również zajęcie II miejsca i otrzymanie przez Gminę Jabłonna Lacka nagrody pieniężnej w kwocie 30 000 zł w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn. „Najlepsze praktyki na rzecz poprawy jakości powietrza 2023”.

Powodem do dumy jest zajęcie na 1498 gmin wiejskich – 31 miejsca w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2020-2022r. - 3 miejsce w województwie mazowieckim, opublikowanego przez pismo Samorządu Terytorialnego ,,Wspólnota”.

Był to czas istotnych, rekordowych inwestycji, ważnych dla całej społeczności lokalnej.

Uroczysta sesja była także okazją do podkreślenia i docenienia współpracy pomiędzy samorządem gminnym a samorządem województwa mazowieckiego. Podziękowania za wsparcie i pomoc w procesie rozwoju gminy Jabłonna Lacka odebrała Członek Zarządu Pani Janina Ewa Orzełowska.

Podczas sesji Wójt Gminy Wiesław Michalczuk skierował szczególne podziękowania oraz wręczył pamiątkowe upominki wszystkim radnym, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy zaangażowanym we współpracę z Radą Gminy.

Nie zabrakło również podziękowań oraz wyrazów uznania za wysiłek i pracę włożoną na rzecz mieszkańców gminy Jabłonna Lacka dla Radnego Powiatowego Jerzego Strzały, Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim insp. Mariusza Okulusa oraz dla Kierownika Posterunku Policji w Sterdyni asp. szt. Sławomira Skomoruchy.

,,Przez kilka lat służyliście Państwo swoją wiedzą, doświadczeniem, a także otwartością na wspólne poszukiwanie dobrych rozwiązań dla naszej Gminy. Zdaję sobie sprawę, że w wielu kwestiach nie mieliśmy jednakowej opinii, ale na tym polega działalność takiego organu kolegialnego, jak Rada Gminy - żeby podejmować decyzję i znajdować najlepsze rozwiązania, nawet wtedy, gdy się wewnętrznie między sobą różnimy. Kończę kadencję w przekonaniu, że zrealizowane przez Radę Gminy działania przyniosły spodziewane efekty, a owoce tej pracy będą dobrze służyć wszystkim mieszkańcom Naszej Małej Ojczyzny. Dziękuję za Państwa zaangażowanie i cenne wskazówki” - mówił Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Strzała.

Słowa wdzięczności i uznania do Wójta Gminy oraz Radnych skierowali także sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji kultury z terenu gminy Jabłonna Lacka oraz przedstawiciel OSP Pani Aneta Mikołajczyk.

Był to czas podsumowań, podziękowań, ale także przede wszystkim moment, w którym mogliśmy z dumą uznać kolejne pięć lat naszej wspólnej pracy za wartościowe i udane, co pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość, która z pewnością przyniesie kolejne sukcesy.

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą kadencję 2018-2024, która została przedstawiona podczas sesji 27 marca. Prezentacja znajduje się w załączniku poniżej.

Materiały

.
PODSUMOWANIE​_KADENCJI​_akt​_—​_str.pptx 9.62MB

Zdjęcia (60)

{"register":{"columns":[]}}