W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Charakterystyka Gminy

Gmina Jabłonna Lacka położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego. Jest to gmina wiejska, należąca do powiatu sokołowskiego, leży w odległości 17 km od Sokołowa Podlaskiego. Z gminą Jabłonna Lacka sąsiadują: Repki, Sabnie i Sterdyń - gminy położone  w granicach powiatu sokołowskiego. Od wschodu gmina Jabłonna Lacka sąsiaduje z gminami powiatu siemiatyckiego: Ciechanowiec, Perlejewo i Drohiczyn. Ośrodkiem administracyjnym gminy jest miejscowość Jabłonna Lacka. Powierzchnia gminy wynosi 149,27 km2, zamieszkuje ją 4730 osoby (stan na 31.12.2018 r). W Gminie Jabłonna Lacka funkcjonuje 28 sołectw: Bujały-Gniewosze, Bujały-Mikosze, Czekanów, Dzierzby Szlacheckie, Dzierzby Włościańskie, Gródek, Gródek-Dwór, Jabłonna-Kolonie, Jabłonna Lacka, Jabłonna Średnia, Krzemień-Wieś, Krzemień-Zagacie, Łuzki, Łuzki-Kolonie, Mołożew, Morszków, Niemirki, Nowomodna, Stara Jabłonna, Teofilówka, Toczyski Podborne, Toczyski Średnie, Tończa, Wierzbice-Guzy, Wierzbice-Strupki, Wieska-Wieś, Wirów, Władysławów.

Gmina ma rozbudowaną infrastrukturę techniczną w drogi asfaltowe, telefony, zbiorczą sieć wodociągową oraz zbiorczą sieć kanalizacyjną. Gmina posiada zbiorczy system odprowadzania i oczyszczania ścieków. Alternatywą dla zbiorczego systemu usuwania i oczyszczania ścieków są indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Odprowadzanie ścieków z poszczególnych gospodarstw i obiektów użyteczności publicznej odbywa się za pomocą lokalnych systemów kanalizacyjnych do zbiorników bezodpływowych, które lokalizowane są na terenach posesji. Ścieki następnie wywożone są wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Na terenie Gminy Jabłonna Lacka prowadzony jest system segregacji odpadów „u źródła”, czyli worki do segregacji, w które zaopatrywani są mieszkańcy. Worki oznakowane, z przeznaczeniem na poszczególne frakcje segregowane wydawane są nieodpłatnie przez przedsiębiorstwo, z którym Gmina ma zawartą umowę na odbiór odpadów. Na terenie gminy prowadzone są zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych opon. Za odbiór odpadów mieszkańcy ponoszą odpłatność w zależności od ilości osób w gospodarstwie. 

Dominującą funkcję w strukturze gospodarki gminy pełni rolnictwo, w tym uprawa zbóż,  hodowla bydła mlecznego, trzody chlewnej i drobiu oraz produkcja mleka.  Największe obszary stanowią użytki rolne, które zajmują ok. 84% powierzchni gminy i przeważają średnią powiatu (około 71 %). Łąki trwałe i lasy zajmują w gminie odpowiednio ok. 16% i 13%. Część mieszkańców gminy trudni się rolnictwem zarówno dla zaspokojenia potrzeb własnych jak i korzyści zarobkowych. Na terenie gminy prowadzone są liczne działalności gospodarcze. Wschodnią granicą gminy Jabłonna Lacka na długości 24 km stanowi rzeka Bug, jedna z największych w Polsce. Dostarcza on gminie odpowiedniego nawodnienia, wraz ze swoimi niewielkimi dopływami Turną i Grodziem. Na polach oraz w lasach spotykane są niewielkie oczka śródbagienne, o zmiennym poziomie lustra wody zależnie od pory roku i ilości opadów atmosferycznych.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}