W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz sołectw

Gmina Grodzisko Dolne podzielona jest na 10 sołectw. Każde sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Wspólnie tworzą wspólnotę samorządową gminy Grodzisko Dolne. Organami sołectwa są: zebranie wiejskie, sołtys i Rada Sołecka.
Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

Sołtys jest organem wykonawczym a Rada Sołecka jest organem wspomagającym sołtysa. 

Sołectwa oraz sołtysi Gminy Grodzisko Dolne: 

Sołectwo                                           Sołtys                                             Telefon

Chodaczów                                     Wojtyna Stanisław                          17 2435314

Grodzisko                                        Mazurek Tadeusz                           17 2436002

Grodzisko Dolne                            Moszkowicz Monika                       721 505 317

Grodzisko Górne                           Ślanda Monika                                 794 079 283

Grodzisko Nowe                            Bielecki Jan                                       17 2429425

Grodzisko Podlesie                       Czech Marzena                                17 2437783

Laszczyny                                        Lizak Dariusz                                    606 175 429

Opaleniska                                     Wacnik Stefan                                  17 2437706

Wólka Grodziska                           Dąbek Krzysztof                               17 2436192

Zmysłówka                                     Bechta Kazimierz                            17 2437341

{"register":{"columns":[]}}