W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Województwo Podkarpackie zaprasza na konkurs pn. "Nasze ścieżki przyrodnicze 2023"

06.06.2023

Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza mieszkańców gminy do udziału w przygotowanym przez Województwo Podkarpackie Konkursie pn. „Nasze ścieżki przyrodnicze 2023”

biały napis uwaga konkurs na czerwonym tle

Celem konkursu jest:
1. Zwrócenie uwagi uczestników oraz ich środowisk szkolnych, rodzinnych, społecznych na przyrodniczą, kulturową, turystyczną i krajobrazową wartość okolic swojego miejsca zamieszkania oraz ich rolę w naszym życiu.
2. Przedstawienie i popularyzowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych województwa podkarpackiego.
3. Szerzenie wiedzy na temat obszarów chronionych województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionego krajobrazu jako formy ochrony przyrody.
4. Pobudzenie kreatywności uczestników Konkursu.

 

Konkurs jest skierowany do mieszkańców województwa podkarpackiego z terenów gmin położonych w całości lub części w granicach obszarów chronionego krajobrazu w województwie podkarpackim :
- Roztoczańskiego Obszaru Chronionego krajobrazu
- Sieniawskiego Obszaru Chronionego krajobrazu
- Kuryłowskiego Obszaru Chronionego krajobrazu
- Zmysłowskiego Obszaru Chronionego krajobrazu
włączając gminy miejskie: Lubaczów, Leżajsk i Jarosław.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:
- I kategoria - uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie gminy, która w całości lub części położona jest w granicy wymienionych Obszarów Chronionego Krajobrazu, włączając gminy miejskie: Lubaczów, Leżajsk i Jarosław.
Zgłoszenia do Konkursu dokonuje uczestnik lub opiekun niepełnoletniego uczestnika Konkursu.
- II kategoria - członkowie społeczności lokalnych nie będący uczniami - mieszkańcy gmin, które w całości lub części położone są w granicy wymienionych Obszarów Chronionego Krajobrazu, włączając gminy miejskie: Lubaczów, Leżajsk i Jarosław. Zgłoszenia dokonuje pełnoletni uczestnik Konkursu.
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i opracowanie mini przewodnika dla jednej, wyznaczonej przez siebie w terenie ścieżki przyrodniczo - turystycznej zlokalizowanej w całości lub w części na terenie jednego lub kilku ww. obszarów chronionego krajobrazu.
Nagrodami dla laureatów w każdej kategorii (I i II) są:
1. za zajęcie 1 miejsca – karta podarunkowa do sklepu turystycznego na kwotę 1500 zł
2. za zajecie 2 miejsca - karta podarunkowa do sklepu turystycznego na kwotę 1000 zł
3. za zajecie 3 miejsca - karta podarunkowa do sklepu turystycznego na kwotę 500 zł
4. wyróżnienie - karta podarunkowa do sklepu turystycznego na kwotę 200 zł
Fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu (laureatów i wyróżnionych) jest Organizator konkursu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Terminy konkursu: Nadsyłanie prac zgłaszanych do konkursu: od 15.08.2023r. do 15.09.2023r.
Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród: 6 października 2023r.
Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce Środowisko: https://podkarpackie.pl/index.php/srodowisko/aktualnosci

{"register":{"columns":[]}}