W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Własny biznes receptą na sukces - ruszył uzupełniający nabór do projektu

plakat przedstawia młodych uśmiechniętych ludzi przebijających sobie piątkę, po prawej stronie plakatu zdjęcie młodego chłopaka na wózku inwalidzkim

W RAMACH PROJEKTU OFEROWANE SĄ:

  • szkolenia grupowe dla 40 uczestników/uczestniczek projektu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej 23 050 zł dla 35 uczestników/uczestniczek projektu,
  • finansowe wsparcie pomostowe w kwocie 2 700 zł przez okres 6 m-cy.

Projekt skierowany jest do 40 osób (21 kobiet, 19 mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, pozostają bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Do projektu szczególnie zapraszane są:

  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),
  • osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze tzn. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg. 

Co najmniej 50% uczestników/uczestniczek projektu będzie zamieszkiwać (w rozumieniu KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (kryterium premiujące).

CELEM PROJEKTU jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 osób w tym 21 kobiet i 19 mężczyzn bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca 30.06.2023 r. co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.

Dane kontaktowe na plakacie poniżej 

Plakat

{"register":{"columns":[]}}