W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

20.10.2022

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 27 października 2022r. (tj. czwartek), o godz. 13:00 odbędzie XLIV sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne. Obrady odbędą się w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.

2. Otwarcie sesji.

3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Ocena działań szkół w roku szkolnym 2021/2022.

5. Zapoznanie się z funkcjonowaniem publicznych i niepublicznych zakładów ochrony        zdrowia.

6. Zapoznanie z informacją o wywiązaniu się z obowiązku składania oświadczeń majątkowych.

7.   Analiza budżetu gminy za 3 kwartał.

8.   Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zmysłówka 1/2021”;

2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne;

3) w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne;

4) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Grodzisko Dolne;

5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Grodzisko Dolne;

6) w sprawie rozpatrzenia petycji dot. utworzenia w Gminie Grodzisko Dolne młodzieżowej rady gminy;

7) w sprawie rozpatrzenia petycji dot. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanych Samoobrony Gminnej;

8) w sprawie rozpatrzenia petycji dot. poparcia Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec ogromnych cen za energię elektryczną;

9) w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina dot. poparcia starań gminy o podjęcie działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego;

10) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022;

11) w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie sesji.

 

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji zapraszamy od oglądania nagrania online 

https://transmisjaobrad.info/channels/104/gmina-grodzisko-dolne

{"register":{"columns":[]}}