W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

23.08.2022

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022r. (tj.wtorek), o godz. 1200 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

         Obrady odbędą się w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2022/2023;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Grodzisko Dolne,
  a Miastem i Gminą Nowa Sarzyna w zakresie zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisko Dolne do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu;
 • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym;
 • w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/273/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym;
 • w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/374/2014 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisko Dolne;
 • zmieniająca uchwałę nr IX/58/2015 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 czerwca 2015r.
  w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
 • w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji zapraszamy od oglądania nagrania online 

https://transmisjaobrad.info/channels/104/gmina-grodzisko-dolne

{"register":{"columns":[]}}