W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

12.07.2022

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 19 lipca 2022r. (wtorek), o godz. 1400 odbędzie się XLI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne. Obrady odbędą się w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.    Podjęcie uchwał:

 

 1. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2022 na zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz z budową łącznika sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym”;
 2. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2022 na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) – Grodzisko - Giedlarowa w km 6+660-10+450”;
 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) – Grodzisko – Giedlarowa w km 6+660 – 10 + 450”;
 4.  w sprawie zbycia lokali mieszkalnych położonych w Grodzisku Górnym ( na rzecz najemców i ustalenia warunków ich nabycia)
 5.  w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku;
 6.  w sprawie przyjęcia ,,Programu Rozwoju Gminy na lata 2021-2027”;
 7.  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grodzisko Dolne na lata   2021-2030;
 8.  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r;
 9.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.

  5.  Sprawy różne i wolne wnioski.

  6.  Zamknięcie sesji.

 

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji zapraszamy od oglądania nagrania online 

https://transmisjaobrad.info/channels/104/gmina-grodzisko-dolne

{"register":{"columns":[]}}