W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

05.04.2022

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 11 kwietnia 2022r. (tj. poniedziałek), o godz. 1300 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne. Obrady odbędą się w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach za rok ubiegły.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym za rok ubiegły.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 7. Przedłożenie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020” oraz zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowych na terenie gminy.
 8. Ocena stanu dróg na terenie gminy oraz analiza stanu bezpieczeństwa drogowego i funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie gminy.
 9. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Grodzisko Dolne;
 • w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Grodzisko Dolne oraz określenia sezonu kąpielowego dla kąpieliska;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dot. programów ochrony powietrza;
 • w sprawie określenia zakresu pomocy, form i zasad finansowania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego;
 • w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2022r;
 • w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2022;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne.
 1. Podjęcie decyzji w sprawie remontów dróg gminnych.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.
{"register":{"columns":[]}}