W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

17.04.2024

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024r. (tj. środa) o godz.1400 odbędzie się LXV Sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.  

 Obrady odbędą się w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach i Filii w Zmysłówce za rok 2023.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.
 6. Zapoznanie się z informacją o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za rok 2023.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 9. Podjęcie uchwały:
 1. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/322/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym;
 2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/256/2017/ Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA” w zakresie jego utrzymania w okresie trwałości poprzez udzielenie pomocy finansowej Województwa Podkarpackiemu na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach projektu;
 3. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/261/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 maja 2017r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Grodzisko Dolne może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie;
 4. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/262/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 maja 2017r. Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 maja 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu;
 5.  w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok;
 6. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne;

10.  Podsumowanie działalności Rady Gminy Grodzisko Dolne w kadencji 2018-2024.

11.  Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

 

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji zapraszamy od oglądania nagrania online 

https://transmisjaobrad.info/channels/104/gmina-grodzisko-dolne

{"register":{"columns":[]}}