W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

23.02.2024

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 1 marca 2024r. (t.j. piątek) o godz. 14:00 odbędzie się LXIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

 Obrady odbędą się w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.                 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za miniony rok.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grodzisko Dolne za rok 2023.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2023.
 7. Zapoznanie się z funkcjonowaniem publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia za rok 2023.
 8.  Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne za rok 2023.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodzisko Dolne z realizacji planu pracy Rady Gminy za rok 2023.
 10. Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2024-2027.
 11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne na rok 2024;

2) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Grodzisko Dolne oraz określenia sezonu kąpielowego;

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne;

4) w sprawie przyjęcia programu osłonowego pn. „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2024;

5) w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego w ramach konkursu Nr FEPK.07.18-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian DZIAŁANIE 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej;

6) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym;

7) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2024r.

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji zapraszamy od oglądania nagrania online 

https://transmisjaobrad.info/channels/104/gmina-grodzisko-dolne

{"register":{"columns":[]}}