W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

04.01.2024

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 9 stycznia 2024r. (t.j. wtorek) o godz. 8:00 odbędzie się LXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.

2. Otwarcie sesji.

3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne za rok ubiegły.

4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/118/2020 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;

2) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2024;

3) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2024;

4) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2024r.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji zapraszamy od oglądania nagrania online

https://transmisjaobrad.info/.../104/gmina-grodzisko-dolne

{"register":{"columns":[]}}