W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

21.11.2023

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 28 listopada 2023r. (t.j. wtorek) o godz. 1300 odbędzie się LX sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne. Obrady odbędą się w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
  2. Otwarcie sesji.
  3.  Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę w 2023 roku
  5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

b) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

c) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;

d) w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Grodzisko Dolne w 2024 roku;

e) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;

f) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023;

g) w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

6. Zapoznanie się z projektem budżetu na 2024 rok.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji.

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji zapraszamy od oglądania nagrania online

https://transmisjaobrad.info/.../104/gmina-grodzisko-dolne

{"register":{"columns":[]}}