W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

03.03.2022

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 10 marca 2022r. (tj. czwartek), o godz. 14:00 odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne. Obrady odbędą się w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grodzisko Dolne za rok 2021.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w Grodzisku Dolnym za rok ubiegły.
 6. Przedłożenie informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wspierania seniorów przez Gminę Grodzisko Dolne pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022;
 • w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne w 2022 roku”;
 • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
 • w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla sołtysów;
 • w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dot. obowiązujących nakazów i zakazów związanych z epidemią koronawirusa Sars-Cov-2;
 •  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
 1. Informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli wydatków za rok 2021
  w Zespole Szkół im. Profesora Franciszka Leji w Grodzisku Górnym.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.
{"register":{"columns":[]}}