W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

20.09.2023

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 27 września 2023r. (tj. środa) o godz. 1300 odbędzie się LVIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Obrady odbędą się w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
  2. Otwarcie sesji.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapoznanie się ze stanem rolnictwa i leśnictwa na terenie gminy.
  5. Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027.
  6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

b) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/152/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015-2029- aktualizacja”;

c) w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodzisko Dolne – aktualizacja 2023-2026”

d) w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji projektu pn. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”,

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania publicznego

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu 9-cio osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie

g) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Grodzisko Dolne dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestry zabytków

h) w sprawie dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Grodziskiej na doposażenie OSP w miejscowości Wólka Grodziska celem zwiększenia potencjału technicznego

i) w sprawie dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Górnym na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru 2.5 Adaptacja do zmian klimatu – zakup wozu strażackiego dla OSP

j) w sprawie dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Grodziskiej na zakup sprzętu strażackiego

k) w sprawie umorzenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Folkloru „Grodziskie Jonki”

l) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie sesji.

 

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji zapraszamy od oglądania nagrania online 

https://transmisjaobrad.info/channels/104/gmina-grodzisko-dolne

{"register":{"columns":[]}}