W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

05.07.2023

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 10 lipca 2023r. (tj. poniedziałek) o godz. 1500 odbędzie się  LV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

         Obrady odbędą się w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
  2. Otwarcie sesji.
  3. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

b) w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/367/2023 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Grodzisko Dolne- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Grodzisku Dolnym

c) w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

d) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie sesji.

 

Tematem posiedzeń będzie zapoznanie się z materiałami i zaopiniowanie projektów uchwał ujętych
w porządku obrad LV sesji Rady Gminy.

{"register":{"columns":[]}}