W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

21.04.2023

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023r. (tj. piątek), o godz. 12:00 odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne. Obrady odbędą się w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Ocena stanu porządku publicznego i ochrony p. pożarowej.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach i Filii w Zmysłówce za rok 2022.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 8. Przedłożenie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za miniony rok”.
 9.  Ocena stanu dróg na terenie gminy oraz analiza stanu bezpieczeństwa drogowego i funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie gminy.
 10.  Podjęcie uchwały:
 • w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2022-2030”,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne
 • w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2023-2025”
 • w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym oraz wprowadzenia regulaminu tego handlu na terenie Gminy Grodzisko Dolne
 • w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/315/2022 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury i Folkloru „Grodziskie Jonki” w Grodzisku Dolnym
 • w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne
 • w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok

11.  Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji zapraszamy od oglądania nagrania online 

https://transmisjaobrad.info/channels/104/gmina-grodzisko-dolne

{"register":{"columns":[]}}