W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

26.01.2023

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 03 lutego 2023r. (tj. piątek), o godz. 12:00 odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne. Obrady odbędą się w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.

 2. Otwarcie sesji.

 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne za rok ubiegły.

 5. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2023;

 2. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pn. ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023;

 3. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;

 4. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

 5. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/339/2022 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 grudnia 2022roku w sprawie zmiany nr XLVI/323/2022 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego w ramach konkursu RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22 PRO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych;

 6. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/261/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne
  z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Grodzisko Dolne może samodzielnie zaciągać zobowiązanie;

 7. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/262/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne
  z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu;

 8. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/256/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne
  z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji Projektu pn. ,, Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA w zakresie jego utrzymania  w okresie trwałości poprzez udzielenie pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach projektu;

 9. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2023;

 10. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Grodzisko Dolne.

 1. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2023.

 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 3. Zamknięcie sesji.

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji zapraszamy od oglądania nagrania online 

https://transmisjaobrad.info/channels/104/gmina-grodzisko-dolne

{"register":{"columns":[]}}