W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

15.12.2022

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 22 grudnia 2022r. (tj. czwartek), o godz. 12:00 odbędzie XLVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne. Obrady odbędą się w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
  2. Otwarcie sesji.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2023 – 2026;
  2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Grodzisko Dolne;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Grodzisko Dolne- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym;
  4. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2022;
  5. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2023;
  6. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036;

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji zapraszamy od oglądania nagrania online 

https://transmisjaobrad.info/channels/104/gmina-grodzisko-dolne

{"register":{"columns":[]}}