W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rusza projekt pn. "(Re)start zawodowy II"

11.04.2022

Projekt pn. „(Re)start zawodowy II”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

W projekcie mogą wziąć udział:

 kobiety i mężczyzn w wieku – 30 lat i więcej

– zamieszkujące  na terenie województwa podkarpackiego

– niepracujące, w tym bezrobotne zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Powiatowym

Urzędzie Pracy, bierne zawodowo

– posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (do poziomu ISCED 3)

– nie otrzymujące jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS 

W ramach projektu oferowane jest:

– indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne, w tym opracowanie IPD

– grupowe poradnictwo zawodowe,

– szkolenia kwalifikacyjne i kompetencyjne

– 5 miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym,

– wsparcie pośrednika pracy

Dodatkowo zapewnione będzie:

– stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i kompetencyjnych,

– zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi,

– zwrot kosztów dojazdu

– materiały szkoleniowe

– catering

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projek

Biuro projektu:

,,(Re)start zawodowy II”

Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów

restartzawodowy2@gmail.com

tel. 883 004 112

{"register":{"columns":[]}}