W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym

13.02.2023

grafika przedstawiająca uśmiechnięte dzieci trzymające w dłoniach długi napis rekrutacja

Ogłoszenie

Wszelkie dokumenty do pobrania są na stronie szkoły pod linkiem: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YERUQMi6-8eRRGJvD_uY0kVZWMdOx8ug?fbclid=IwAR23qbqPHjXAtNPflUbTN8ouS_Psa9TSCRriWaf5DkUhP87ILdEgG4-OO88

Największym dobrem naszego przedszkola jest dobro dziecka!

Naszym celem jest wychowanie samodzielnego, aktywnego, kreatywnego, odnoszącego sukcesy i radzącego sobie z trudnościami, otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola.  

            Pragniemy, aby dzieci kończące edukację przedszkolną były dziećmi wrażliwymi, szczęśliwymi, pełnymi entuzjazmu, bogatymi w doświadczenia i umiejętności.

            Nad realizacją tych celów czuwa wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna wspierająca harmonijny rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności
i zainteresowania, tworząca klimat bezpieczeństwa i radości wśród swoich podopiecznych.

Nasi nauczyciele to ludzie kompetentni i życzliwi, podnoszący ciągle swoje kwalifikacje, biorący udział w licznych szkoleniach, warsztatach, webrinarach. W pracy
z dziećmi korzystają z nowoczesnych metod nauczania i wychowania, nowych technik
i narzędzi pracy. Otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków, traktują każdego indywidualnie zgodnie z osobistym potencjałem rozwojowym. Nauczycielki przedszkola współpracują z rodzicami i utrzymują z nimi bardzo dobry kontakt.

            Osiąganie wyznaczonych celów ułatwia odpowiednia infrastruktura przedszkola. Dzieci mają dostęp do wielu zabawek, pomocy dydaktycznych i placu zabaw. Dobrze wyposażony gabinet terapeutyczny oraz właściwie dostosowane do rozwoju dzieci sale przedszkolne są funkcjonalne i przytulne. Dzieci czują się w nich bezpiecznie, co przekłada się na ich rozwój.

Przygotowywanie dzieci do licznych konkursów i akcji ogólnopolskich poszerza wszechstronny rozwój naszych podopiecznych. Świadectwem naszej pracy są różnorakie certyfikaty, dyplomy, podziękowania.

Jesteśmy przedszkolem z tradycjami i możemy pochwalić się wieloma inicjatywami, które mają na celu zacieśnienie więzi między dziećmi i rodzicami oraz integrowanie przedszkolnej społeczności ze środowiskiem lokalnym. Organizujemy na terenie przedszkola wiele imprez, uroczystości, wycieczek i świąt nietypowych. Do najważniejszych należą
m.in. „Dzień Przedszkolaka”, ,,Dzień Jabłka”, ,,Dzień Kropki”, ,,Dzień Życzliwości”, ,,Dzień Pluszowego Misia”, „Dzień Jeża”, ,,Dzień Kota”, ,,Wróżby andrzejkowe”, ,,Spotkanie Mikołajkowe”, ,, Dzień Babci i Dziadka”, ,,Bal Karnawałowy”, ,,Dzień Mamy i Taty”, ,,Dzień Dziecka”. Służą one integracji całego zespołu przedszkolaków i wpływają pozytywnie na relacje między dziećmi.

            Nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach wynikających z realizacji podstawy programowej oraz w zajęciach dodatkowych m.in. w zajęciach z psychologiem, zajęciach logopedycznych, zajęciach języka angielskiego, religii. W korygowaniu trudności rozwojowych u dzieci wspomagają naszych nauczycieli specjaliści: psycholog, pedagog
i logopeda.

             W trakcie roku szkolnego prowadzimy wiele projektów ogólnopolskich
tj. ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”, ,,Mamo, Tato, wolę wodę”, ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Do realizacji tego ostatniego zostali zaproszeni rodzice dzieci, którzy wykazywali się wielkim zaangażowaniem. Czytanie przez rodziców bajek wpływa
na umocnienie więzi z dziećmi. Spotkania czytelnicze pozwalają dzieciom poznać zawody, które wykonują ich rodzice.

            Przy sprzyjających warunkach pogodowych aktywnie spędzamy czas
na nowoczesnym placu zabaw, korzystamy z walorów świeżego powietrza podczas spacerów
i wycieczek.

            Jesteśmy przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców. Ciągle się rozwijamy i doskonalimy. Staramy się, aby nasze przedszkole na czas rozłąki dzieci z rodzicami było dla nich ,,drugim domem”, aby chętnie do niego wracały, a nawet niechętnie je opuszczały.

                                                                                                                                                                                      Dyrekcja Zespołu Szkół 

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}