W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt "Trampolina kariery - wybij się na rynku pracy"

Stowarzyszenie Trampolina Kariery rozpoczęło rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Trampolina kariery – Wybij się na rynku pracy!”

Młodzi, uśmiechnięci ludzie, siedzący przy stoliku, przy laptopie. Dwie kobiety w okularach i trzech mężczyzn

Projekt skierowany jest do 360 osób (min. 185 kobiet i 175 mężczyzn) w tym osób:

– niepracujących osób w wieku powyżej 18 roku życia i więcej;
– posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
– zamieszkujących w województwo podkarpackie;

w szczególności:

– osoby z umiarkowanym lub zaznaczanym stopniem niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsje lub całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności;

– kobiety; osoby o niskich kwalifikacjach; osoby pozostające bez pracy powyżej 12 m-cy; osoby zamieszkująca na obszarze wiejskim.

Projekt zakłada realizację zadań:

1. Opracowanie dla każdego uczestnika diagnozy wraz z określeniem zestawu działań mających doprowadzić do aktywizacji uczestnika projektu w formie IPD lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję oraz udzielnie minimum dwóch form wsparcia na etapie aktywizacji wskazanej w IPD (np. kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami i lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej i/lub szkolenia podnoszące kwalifikacje / kompetencje uczestników projektów i/lub staże zawodowe i/lub inne formy wsparcia zgodnie z zapisami IPD.). Wsparcie będzie uwzględniało ocenę stanu zdrowia w kontekście możliwości podjęcia aktywności zawodowej;

2. Podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu oraz utrzymanie w zatrudnieniu przez okres trzech miesięcy uczestnika który otrzyma wsparcie i podejmie zatrudnienie

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy po więcej informacji na stronę internetową oraz do biura projektu w Rzeszowie pod adresem:

ul. Piłsudskiego
34, 35-001 Rzeszów
C.H. Europa, 3 piętro

Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 882 870 003 lub mail: wybijsienarynkupracy@gmail.com

{"register":{"columns":[]}}