W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt pt. "Kobiecy Impuls Zawodowy"

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 70 Kobiet w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego, pozostających bez pracy (52 Kobiet bezrobotnych i 18 Kobiet biernych zawodowo) do 31.05.2023 r. poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji zawodowej (tj. indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy), wyposażającej Uczestniczki projektu w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe skutkujące podjęciem pracy przez min. 42 z nich.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 70 Kobiet w wieku 30 lat i więcej (od 30 dnia urodzin) pozostających poza rynkiem pracy tj. bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące (zgodnie z rozumieniem Kodeksu Cywilnego) obszar województwa podkarpackiego, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanego ze środków EFS.

Do projektu zapraszamy osoby, które spełniają poniższe warunki formalne:

 • Kobieta
 • Wiek 30 lat i więcej
 • Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
 • Zamieszkiwanie zgodnie z KC na obszarze województwa podkarpackiego
 • Brak jednoczesnego udziału w więcej niż jednym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

 

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe z doradcą zawodowym (śr. 6h/os.)
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne z psychologiem (śr. 4h/os.)
 • grupowe poradnictwo zawodowe na 5 grup śr. po 14 os/gr. w wymiarze 16h/gr. 
 • szkolenie kwalifikacyjne ( ok. 80h/os.)
 • szkolenie kompetencyjne (ok. 64h/os.)
 • staż zawodowy (śr. 4 m-ce/os)
 • indywidualne pośrednictwo pracy (śr. 7h/os.)

 

Dodatkowo w ramach projektu Uczestniczka otrzymuje:

 • Ubezpieczenie NNW
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi
 • Materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe

 

 

Nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu rozpoczyna się w dniu 19.04.2022 r. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie IV – VIII 2022 r. w 5 rundach śr. co miesiąc. W każdej rundzie zostanie zakwalifikowanych
14 osób. I grupa Uczestniczek projektu zostanie uruchomiona w V 2022 r.

 

Poniżej podajemy terminy poszczególnych rund rekrutacji.

 

TURA

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej

I

od 19.04.2022 do 13.05.2022

II

od 16.05.2022 do 10.06.2022

III

od 13.06.2022 do 08.07.2022

IV

od 11.07.2022 do 05.08.2022

V

od 08.08.2022 do 31.08.2022

 

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów niezbędnych na etapie rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej projektu http://www.nexoris.pl/

Materiały

Regulamin rekrutacji
1​_REGULAMIN​_REKRUTACJI​_I​_UCZESTNICTWA​_Kobiecy​_impuls​_zawodowy.pdf 1.38MB
Formularz zgłoszeniowy
11​_Formularz​_zgłoszeniowy​_do​_projektu​_Kobiecy​_impuls​_zawodowy.doc 0.37MB
{"register":{"columns":[]}}