W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie

17.05.2022

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKO-PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNYM "CZTERY PORY ROKU W NASZEJ GMINIE - LATO"

biały napis ok z pomarańczowym wykrzyknikiem na pomarańczowym tle

REGULAMIN KONKURSU

 1.Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym.

 2. Cele konkursu:

  -  ukazanie walorów turystyczno-krajobrazowych i ciekawych miejsc naszej gminy w letniej scenerii,

  -  rozwijanie lokalnego patriotyzmu i promowanie piękna naszej Małej Ojczyzny,

-  pobudzanie inwencji twórczej w różnych formach wypowiedzi - plastyka, fotografia, literatura,

-  rozwijanie własnych pasji i twórczych zainteresowań w różnych dziedzinach sztuki.

3. Tematyka i zasady uczestnictwa:

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, fotografii bądź formy literackiej (np. opowiadanie, wiersz, opis) przedstawiającej ciekawe krajobrazy i miejsca naszej gminy w letniej scenerii. Każdy uczestnik może dostarczyć po jednej pracy w każdej kategorii.

4. Uczestnicy:

  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Grodzisko Dolne w następujących grupach wiekowych:

a) grupa młodsza - klasy I - IV,

b) grupa starsza - klasy V - VIII.

5. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres Ośrodka Kultury, 37 - 306 Grodzisko Dolne 332 lub pocztą elektroniczną:  gok@grodziskodolne.pl, do dnia 10 czerwca 2022r.

6. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko, nazwa szkoły i klasa. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Ponadto każda placówka, która przekazuje prace na konkurs proszona jest o dostarczenie czytelnie wypełnionej zbiorowej listy uczestników konkursu (imię, nazwisko, klasa).

7. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane na wystawie, a nagrody przekazane do poszczególnych szkół.

8. Kryteria oceny: wartość merytoryczna i artystyczna pracy, oryginalność, pomysłowość przekazu językowego i plastycznego oraz ogólny wyraz estetyczny.

9. Do pracy prosimy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku. Zgody będą obowiązywały w innych konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury, w których dziecko będzie brało udział (nie jest konieczne dołączanie zgody jeżeli została ona dostarczona we wcześniejszych konkursach).

Materiały

Zgoda
Zgoda​_.pdf 4.02MB
{"register":{"columns":[]}}