W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji

12.04.2023

zdjęcie przedstawia siedem kolorowych ludzików z chmurkami nad głowami, wszystko jest na niebieskim tle , na górze napis na biało konsultacje społeczne

Wójt Gminy Grodzisko Dolne

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 40 ze zm.), art. 7 ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 485 ze zm.) oraz postanowień Uchwały Nr IX/64/2015 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i procedur przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grodzisko Dolne

ogłasza

konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisko Dolne na lata 2023-2030 oraz projektu Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Grodzisko Dolne.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków rozwoju oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisko Dolne na lata 2023-2030.

  1. Konsultacje będą realizowane na terenie Gminy Grodzisko Dolne.
  2. Konsultacje odbędą się na podstawie:
  1.  formularza uwag, wdł. wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, dostarczonego do Urzędu Gminy Grodzisko Dolne:
  1. osobiście,
  2. pocztą tradycyjną na adres: 37-306 Grodzisko Dolne 125a
  3. pocztą elektroniczną na adres: urzad@grodziskodolne.pl
  4. skrzynkę e-puap: /91k9c3bgdm/skrytka
  1. ankiety internetowej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/1fWDCgx2xIHk82-Su1-ufksY-zVdy1npKBJ-KZ17-cxw

  1. spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia (środa) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne.

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie raport/protokół z konsultacji społecznych zawierający zestawienie zgłoszonych uwag merytorycznych.

Wyniki konsultacji społecznych umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej https://samorzad.gov.pl/web/gmina-grodzisko-dolne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodzisko Dolne.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 19 kwietnia 2023r. do dnia 19 maja 2023r.

Projekty konsultowanych uchwał i dokumentów programowych oraz formularz konsultacyjny stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Materiały

Zarządzenie
Zarządzenie​_Nr​_1923​_Wójta​_Gminy​_w​_sprawie​_konsultacji​_społecznych​_Gminnego​_Programu​_Rewitalizacji.pdf 0.63MB
Gminny Program Rewitalizacji
Gminny​_Program​_Rewitalizacji.pdf 3.97MB
Załącznik do Gminnego Programu Rewitalizacji
Załącznik​_do​_Gminnego​_Programu​_Rewitalizacji.pdf 8.32MB
Projekt Uchwały w sprawie Regulaminu Komitetu Rewitalizacji
Projekt​_Uchwały​_w​_sprawie​_Regulamin​_Komitet​_Rewitalizacji​_GD.pdf 0.57MB
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisko Dolne
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_ustanowienia​_Gminnego​_Programu​_Rewitalizacji​_Gminy​_Grodzisko​_Dolne.pdf 0.52MB
Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji
Ogłoszenie​_o​_zakończeniu​_konsultacji​_.pdf 0.39MB
Protokół
Protokół.pdf 2.93MB
{"register":{"columns":[]}}