W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gmina podpisała umowę na rozbudowę dwóch budynków użyteczności publicznej

Początkiem marca gmina podpisała umowę z wykonawcą na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie naszej gminy. Pierwszym obiektem jest budynek Remizy OSP w Grodzisku Górnym, a drugim siedziba Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych w Laszczynach. Budynek OSP zostanie powiększony o nowy garaż. Dodatkowo strażacy ochotnicy zyskają przestrzeń do wspólnych spotkań oraz zaplecze sanitarne, które dotychczas było niewystarczające. 
W wyniku rozbudowy ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych powstanie nowy łącznik między istniejącym ośrodkiem, a szkołą podstawową. W nowej przestrzeni znajdą się m.in. gabinet rehabilitacji, integracji sensorycznej, medyczny, logopedyczny, dwie sale do zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz kuchnia. Budowa łącznika pozwoli na przeorganizowanie pomieszczeń w ośrodku, co podniesie dodatkowo standard terapii i opieki, a także zwiększy efektywność podejmowanych działań. Obecnie zajęcia odbywają się w dwóch osobnych budynkach i większość wychowanków zmuszona jest do codziennego przemieszczania się pomiędzy budynkami. Jest to szczególnie niebezpieczne dla osób na wózkach inwalidzkich i z obniżoną odpornością w okresie jesienno - zimowym.  
Wykonawcą inwestycji jest firma ZRB KOREM Kazimierz Koc sp. j. z Jeżowego. Całkowity koszt rozbudowy wyżej wymienionych budynków to kwota 5 019 699,41 zł, z czego dofinansowanie wynosi 4 000 000,00 zł i pochodzi ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. 
Obie inwestycje mają duże znaczenie dla mieszkańców naszej gminy. Remiza OSP w Grodzisku Górnym to budynek wielofunkcyjny, wykorzystywany przez cały rok przez strażaków z jednostki oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Grodziska Górnego. Obecne pomieszczenia w budynku są niewystarczające na prowadzenie tej działalności. Jednostka jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i jest jednostką pierwszego kontaktu w sytuacji zagrożenia. Posiada na stanie dwa wozy strażackie, z których jeden znajduje się obecnie w dobudowanej, blaszanej wiacie. Budowa nowego garażu na samochód pozwoli w sposób bezpieczny i funkcjonalny zabezpieczyć go przed ingerencją osób trzecich jak i w celu zachowania jego długotrwałej żywotności. Jest to szczególnie ważne ponieważ jednostka jest jedyną na terenie gminy specjalizującą się w ratownictwie wodnym. Strażacy otrzymają również nowe pomieszczenia przeznaczone do pełnienia dyżurów i realizacji działań operacyjnych. 
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy to placówka, która posiada uznanie w regionie i zapisała się na stałe do miejsc służących swoją pomocą najbardziej potrzebującym osobom niepełnosprawnym. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym prowadzące ośrodek umożliwia wszechstronny rozwój dzieci poprzez kompleksową rewalidację (działania edukacyjne, terapeutyczne i wychowawcze) oraz uczy samodzielności, wzajemnej pomocy i współpracy w grupie. Przygotowuje do życia w społeczeństwie na miarę indywidualnych możliwości wychowanka. Do tej pory korzysta z pomieszczeń specjalnie przystosowanych do tych potrzeb, które znajdują się w dwóch budynkach: szkoły podstawowej w Laszczynach oraz budynku ORW - u, który stoi w odległości 20 metrów za budynkiem szkoły. Podopieczni codziennie przemieszczając się pomiędzy budynkami na zajęcia, poświęcają dużo czasu na czynności związane z wyjściem i wejściem do budynku. Budowa łącznika pomiędzy budynkami rozwiąże te problemy.  

logo

Zdjęcia (10)

{"register":{"columns":[]}}