W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

4 kwietnia rusza rekrutacja do projektu "Własny biznes receptą na sukces"

29.03.2022

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie "Własny biznes receptą na sukces".

Czerwone napisy na białym tle

Rekrutacja trwa od 4 kwietnia do 25 kwietnia 2022r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby 

spełniające łącznie poniższe kryteria:

- są w wieku od 18 – 29 lat,

- zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego,

- są bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 40 osób spełniających powyższe kryteria.

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

  1. Wsparcie finansowe – bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawana wyłącznie w formie stawki jednostkowej ( stawka jednostkowa na samozatrudnienie). Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23 050,00 zł. Projekt zakłada udzielenie wsparcia finansowego 35 Uczestnikom/Uczestniczkom projektu.
  2. Finansowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa wypłacana Uczestnikowi/Uczestniczce projektu w formie comiesięcznej transzy w kwocie 2 700,00 zł wsparcia finansowego przez okres pierwszych 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Finansowe wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto (bez podatku od towarów u usług VAT).
  3. Wsparcie szkoleniowe – umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie szkoleniowe realizowane będzie przez Beneficjenta w formie szkolenia w łącznym wymiarze 30 godzin lekcyjnych.

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

  •  osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15, pok. 211 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
  • przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.. ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39 – 400 Tarnobrzeg.
  • przesłać drogą elektroniczną w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  
  • w uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesłać również w formie skanów dokumentów e- mailem na adres pocztowy wlasnybisnes@tarr.pl (dokumenty takie muszą być spakowane w pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Skontaktuj się z biurem projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Tarnobrzeg, ul. M. Dąbrowskiej 15

Tel. 15 822 00 22 lub 533 399 356, 533 399 366

 

{"register":{"columns":[]}}