W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydziały

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska

Harmonogram - odpady 2023

Materiały

Harmonogram wywozu odpadów i zasady segregacji
hARMONOGRAM​_Goraj​_2023.pdf 2.24MB
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - OSOBA FIZYCZNA (DOC)
DEKLRACJA​_ODPADY​_-​_OSOBA​_FIZYCZNA.doc 0.10MB
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - OSOBA FIZYCZNA (PDF)
DEKLRACJA​_ODPADY​_-​_OSOBA​_FIZYCZNA.pdf 0.39MB
Oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (DOC)
oświadczeniegospodarowanie.doc 0.02MB
Oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (PDF)
oświadczeniegospodarowanie.pdf 0.17MB
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - OSOBA PRAWNA (DOC)
DEKLARACJA​_ODPADY​_-​_OSOBA​_PRAWNA​_(1).doc 0.13MB
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - OSOBA PRAWNA (PDF)
DEKLARACJA​_ODPADY​_-​_OSOBA​_PRAWNA​_(1).pdf 0.41MB
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORAJU - DECYZJE, WNIOSKI - OSOBA PRAWNA (DOC)
DEKLARACJA​_ODPADY​_-​_OSOBA​_PRAWNA​_(2).doc 0.03MB
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORAJU - DECYZJE, WNIOSKI - OSOBA PRAWNA (ODT)
DEKLARACJA​_ODPADY​_-​_OSOBA​_PRAWNA​_(2).odt 0.01MB
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORAJU - DECYZJE, WNIOSKI - OSOBA PRAWNA(PDF)
DEKLARACJA​_ODPADY​_-​_OSOBA​_PRAWNA​_(2).pdf 0.07MB
Referat Finansowy

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Szanowni Mieszkańcy,
Zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Goraja, wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, świń owiec kóz  do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku 2023.

UWAGA !!!

Dotacje będą wypłacane w terminie do 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.

W 2024 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju (Dz. U. poz. 2674 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.).
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Goraju, pok. nr 17, w godzinach 7.30 – 15.30.

Materiały

Wzór wniosku
Wzór​_wniosku​_o​_zwrot​_podatku​_akcyzowego​_2024​_nowy.pdf 1.20MB
Klauzula informacyjna
klauzula​_informacyjna​_-​_zwrot​_podatku​_akcyzowego​_(1)​_(1).pdf 0.37MB
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zal​_2​_Procedura​_2024​_r​_(1).pdf 0.23MB
GZEAS

{"register":{"columns":[]}}