W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydziały

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska

Harmonogram - odpady 2023

Materiały

Harmonogram wywozu odpadów i zasady segregacji
hARMONOGRAM​_Goraj​_2023.pdf 2.24MB
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - OSOBA FIZYCZNA (DOC)
DEKLRACJA​_ODPADY​_-​_OSOBA​_FIZYCZNA.doc 0.10MB
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - OSOBA FIZYCZNA (PDF)
DEKLRACJA​_ODPADY​_-​_OSOBA​_FIZYCZNA.pdf 0.39MB
Oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (DOC)
oświadczeniegospodarowanie.doc 0.02MB
Oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (PDF)
oświadczeniegospodarowanie.pdf 0.17MB
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - OSOBA PRAWNA (DOC)
DEKLARACJA​_ODPADY​_-​_OSOBA​_PRAWNA​_(1).doc 0.13MB
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - OSOBA PRAWNA (PDF)
DEKLARACJA​_ODPADY​_-​_OSOBA​_PRAWNA​_(1).pdf 0.41MB
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORAJU - DECYZJE, WNIOSKI - OSOBA PRAWNA (DOC)
DEKLARACJA​_ODPADY​_-​_OSOBA​_PRAWNA​_(2).doc 0.03MB
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORAJU - DECYZJE, WNIOSKI - OSOBA PRAWNA (ODT)
DEKLARACJA​_ODPADY​_-​_OSOBA​_PRAWNA​_(2).odt 0.01MB
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORAJU - DECYZJE, WNIOSKI - OSOBA PRAWNA(PDF)
DEKLARACJA​_ODPADY​_-​_OSOBA​_PRAWNA​_(2).pdf 0.07MB
Referat Finansowy

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

W terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wypełnienia wniosku potrzebne będą dane z dowodu osobistego oraz numer rachunku bankowego.
Faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego powinny być wystawione w okresie:
• w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do
wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru
wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP
bydła;
• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do
wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości
40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.
W przypadku hodowców bydła, świń, owiec i kóz do wniosku należy dołączyć dodatkowo dokument
wydany przez kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych będących w posiadaniu producenta
rolnego.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Goraju, pok. nr 17, w godzinach 7.30 – 15.30.

Materiały

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Procedura​_2023.pdf 0.13MB
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
klauzula​_informacyjna​_-​_zwrot​_podatku​_akcyzowego​_(1).pdf 0.37MB
Wzór wniosku o zwrot akcyzy
wniosek-o-zwrot-akcyzy​_2023​_(1).pdf 1.22MB
Wzór wniosku o zwrot akcyzy - świnie owce kozy konie
wniosek​_akcyza​_świnie​_owce​_kozy​_konie.pdf 0.63MB
GZEAS

{"register":{"columns":[]}}