W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Gielniów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://bip.uggielniow.nv.pl/ 

Dane teleadresowe jednostki:

 

Urząd Gminy w Gielniowie

Plac Wolności 75

26-434 Gielniów

tel. 048 6720011

fax. 048 6720004

 

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości:
  zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy w Gielniowie.
 • Zamieszczone nagrania z sesji Rady Gminy nie posiadają napisów, alternatywnie zmieszczone są protokoły.
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej)

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Woźniak 
e-mail: gmina@gminagielniow.pl 
Telefon: 486720011

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Gielniowie

Do budynku prowadzą dwa wejścia, od ul. Plac Wolności oraz od zaplecza Gminy (trasa krajowa nr 12). Do wejścia od strony Placu Wolności prowadzą schody jak i podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście od zaplecza budynku nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
Wejścia nie posiadają  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Budynek nie posiada windy, dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W urzędzie nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gielniowie

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Plac Wolności. Do wejścia bezpośrednio prowadzą schody, istnieje jednak alternatywa wjazdu wózkiem inwalidzkim poprzez podjazd od strony Urzędu Gminy.
Wejścia nie posiadają  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Budynek nie posiada windy, dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W urzędzie nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

deklaracja dostępności

...
{"register":{"columns":[]}}