W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Środowisko

Czyste Powietrze

Logo programu Czyste Powietrze

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:
1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
2) środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu

• W Części 1) Programu – do 135 000 zł,
• W Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
• W Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:

  • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub
  • o minimum 40%.

    Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP.

Serdecznie zapraszmy do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego działającego w urzędzie codziennie w godzinach 7.30-15.30

Po więcej informacji zapraszamy do strony https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Ilość złożonych wniosków za pośrednictwem gminy: 26

Liczba złożonych wniosków ogółem: 65

Liczba zawartych umów: 55

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 23

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 506 585,10

Stan na dzień 31.12.2022 r.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Zezwolenia na wycinkę drzew

Tu znajdziesz informacje na temat wydania zezwolenia na wycinkę drzew oraz procedurze realizacji.

Informacje ws. zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew można uzyskać w pokoju w pok. nr 5 (I piętro)

Niniejsze sprawy prowadzi:

Lewiński Dariusz

 tel. 48 672 00 11 wew. 109

e-mail: d.lewinski@gminagielniow.pl

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zgłasza się do organu, gdy drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Osoba zgłaszająca obowiązana jest dokonać zgłoszenia, gdy obwód pnia, mierzonego na wysokości 5cm przekracza:

1) 80  cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz  platanu klonolistnego;

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli drzewo posiada na wysokości 5 cm kilka pni, każdy z nich traktowany jest jako oddzielne drzewo.

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik właściwego organu dokonuje oględzin drzewa  i sporządza  protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że  Organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej.

Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru jego usunięcia.

Kto może załatwić sprawę?

• Posiadacz nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
• właściciel nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Gielniowie, Pokój nr 5 wew. 109 tel: 48 672 00 11

Wymagane dokumenty

* wniosek zgłoszenia zamiaru usunięcie drzewa,
* zgody współwłaścicieli,
* rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa,
* pełnomocnictwo lub upoważnienie w przypadku pełnomocnictwa,
* dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą  o opłacie skarbowej,

Opłaty

17 zł za ewentualne pełnomocnictwo.

 

Materiały

Zgłoszenie
zgloszenie​_zamiaru​_usuniecia​_drzew.pdf 0.20MB
Oświadczenie
oswiadczenie​_o​_posiadanym​_tytule​_prawnym​_wladania​_nieruchomoscia.docx 0.01MB
Klauzula
klauzula​_zgody​_zgloszenie​_drzew.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}