W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

BON ENERGETYCZNY OD 1 SIERPNIA 2024 R.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego, wprowadzonego ustawą z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego przekazujemy Państwu kilka istotnych informacji w tym zakresie.WNIOSEK O WYPŁATĘ BONU ENERGETYCZNEGO


Wniosek o wypłatę bonu energetycznego będzie można składać osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gielniowie, Pl. Wolności 75, 26-434 Gielniów, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, a także przez aplikację Obywatel w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Wnioski złożone po 30 września pozostawia się bez rozpoznania. Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę M-GOPS w Gielniowie będzie miał 60 dni. Wnioski będą podlegać weryfikacji.

Wnioski dostępne są do pobrania poniżej:
Wnioski będą także udostępnione w siedzibie M-GOPS w Gielniowie w godzinach jego urzędowania.

KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO BONU ENERGETYCZNEGO

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Uwaga!
Pieniądze z bonu energetycznego będą przysługiwać także osobom, które przekraczają kryterium 
dochodowe. Stosowana w tym przypadku będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, 
że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota 
bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu energetycznego
będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

WYSOKOŚĆ BONU ENERGETYCZNEGO

Ustawa przewiduje zróżnicowane stawki bonu energetycznego w zależności od liczby osób 
w gospodarstwie domowym i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw:
• gospodarstwo domowe jednoosobowe – 300,00 zł,
• gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 2 do 3 osób – 400,00 zł,
• gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 4 do 5 osób – 500,00 zł, 
• gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z co najmniej 6 osób – 600,00 zł.

Podwyższonym wsparciem zostaną objęte gospodarstwa domowe, których źródła ogrzewania są 
zasilane energią elektryczną (np. pompy ciepła, piece akumulacyjne) o ile źródła te są wpisane lub 
zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków jako główne źródło ogrzewania. Bon 
energetyczny przyznaje się wówczas w wysokości: 
• gospodarstwo domowe jednoosobowe – 600,00 zł,
• gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 2 do 3 osób – 800,00 zł,
• gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 4 do 5 osób – 1000,00 zł, 
• gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z co najmniej 6 osób – 1200,00 zł.

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacje o przyznaniu bonu energetycznego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, informację o przyznaniu bonu energetycznego będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

W przypadku bonu energetycznego przyznanego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości kwota w wysokości odpowiadającej kwocie nienależnie pobranych środków podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Wszelkich informacji na temat bonu energetycznego można uzyskać w siedzibie MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gielniowie, Pl. Wolności 75 lub telefonicznie: 48 672 01 16, 601 989 063.

Materiały

Wniosek bon energetyczny
Wniosek​_o​_wypłatę​_bonu​_energetycznego​_pdf.pdf 0.48MB
{"register":{"columns":[]}}