W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Buczkowice

Miejsce

Urząd Gminy Buczkowice, pokój nr 23

Prowadzący sprawę

Przemysław Lubiński, Inspektor

Telefon: 33 499 00 66 wew. 40

Składający

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Buczkowice.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Buczkowice
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Termin załatwienia sprawy

Wójt Gminy Buczkowice dokonuje wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wójt Gminy Buczkowice, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Opłaty

  • Opłata skarbowa za dokonanie wpisu: 50 zł - przedsiębiorcy, którzy posiadają aktualne zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.
  • Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo: 17zł. - płatne przelewem  na konto Urzędu Gminy Buczkowice: bank PEKAO SA O/Szczyrk Nr 52 1240 4142 1111 0000 4826 2811.

Uwagi

W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Buczkowice, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia wymagań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy.

Materiały

Wniosek (do druku)
wniosek​_wrdrok.pdf 0.21MB
Wniosek (formularz Word)
wniosek​_wrdrok.docx 0.03MB
Oświadczenie (do druku)
wniosek​_wrdrok​_oswiadczenie.pdf 0.17MB
Oświadczenie (formularz Word)
wniosek​_wrdrok​_oswiadczenie.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.04.2021 15:43 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Przemysław Lubiński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Buczkowice 2.0 09.06.2021 18:45 Jakub Kwaśny
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Buczkowice 1.0 02.04.2021 15:43 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}