W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Buczkowice, prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  1. otwarty dostęp do rejestru przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora;
  2. wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

 

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Urzędowo poświadczony odpis wydawany jest każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Poświadczony odpis dokonany przez organy administracji samorządowej podlega opłacie skarbowej od każdej pełnej lub zaczętej stronnicy - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Materiały

Rejestr
rejestr​_instytucji​_kultury​_2021​_06​_01.pdf 0.22MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.02.2021 13:39 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Matera
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestr instytucji kultury 2.0 16.06.2021 14:54 Ewa Matera
Rejestr instytucji kultury 1.0 18.02.2021 13:39 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}