W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekty uchwał - Wrzesień 2019

Materiały

Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz określenia zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_10​_19​_1.pdf 0.18MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach
projekt​_uchwaly​_rgb​_10​_19​_2.pdf 0.21MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany uchwały o zasadach przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasadach częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
projekt​_uchwaly​_rgb​_10​_19​_3.pdf 0.18MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
projekt​_uchwaly​_rgb​_10​_19​_4.pdf 0.31MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Statutu gminy Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_10​_19​_5.pdf 0.19MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA
projekt​_uchwaly​_rgb​_10​_19​_6.pdf 0.20MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_10​_19​_7.pdf 0.55MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2019
projekt​_uchwaly​_rgb​_10​_19​_8.pdf 0.59MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na kadencję 2020-2023
projekt​_uchwaly​_rgb​_10​_19​_9.pdf 0.17MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice (autopoprawka)
projekt​_uchwaly​_rgb​_10​_19​_10​_autopoprawka.pdf 0.63MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2019 (autopoprawka)
projekt​_uchwaly​_rgb​_10​_19​_11​_autopoprawka.pdf 1.30MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2019 (druga autopoprawka)
projekt​_uchwaly​_rgb​_10​_19​_12​_2​_autopoprawka.pdf 1.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 10:26 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Matera
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Projekty uchwał - Wrzesień 2019 1.0 07.12.2020 10:26 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}