W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekty uchwał - Styczeń 2019

Materiały

Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Buczkowice kadencji 2018-2023 oraz ustalenia ich przedmiotu działania i składu osobowego
projekt​_uchwaly​_rgb​_3​_19​_1.pdf 0.17MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Statutu sołectwa Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_3​_19​_2.pdf 0.16MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Statutu sołectwa Godziszka
projekt​_uchwaly​_rgb​_3​_19​_3.pdf 0.16MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Statutu sołectwa Kalna
projekt​_uchwaly​_rgb​_3​_19​_4.pdf 0.16MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Statutu sołectwa Rybarzowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_3​_19​_5.pdf 0.16MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”
projekt​_uchwaly​_rgb​_3​_19​_6.pdf 0.18MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
projekt​_uchwaly​_rgb​_3​_19​_7.pdf 0.17MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_3​_19​_8.pdf 0.18MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_3​_19​_9.pdf 0.31MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2019
projekt​_uchwaly​_rgb​_3​_19​_10.pdf 0.56MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała
projekt​_uchwaly​_rgb​_3​_19​_11.pdf 0.16MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie powierzenia miastu Bielsko-Biała wykonania zadań własnych gminy
projekt​_uchwaly​_rgb​_3​_19​_12.pdf 0.18MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Buczkowice a miastem Bielsko-Biała
projekt​_uchwaly​_rgb​_3​_19​_13.pdf 0.16MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
projekt​_uchwaly​_rgb​_3​_19​_14.pdf 0.25MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
projekt​_uchwaly​_rgb​_3​_19​_15.pdf 0.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.12.2020 15:11 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Matera
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Projekty uchwał - Styczeń 2019 1.0 06.12.2020 15:11 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}