W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekty uchwał - Sierpień 2019

Materiały

Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_9​_19​_1.pdf 22.80MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest gmina Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_9​_19​_2.pdf 0.31MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach
projekt​_uchwaly​_rgb​_9​_19​_3.pdf 0.22MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_9​_19​_4.pdf 0.35MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Buczkowice a gminą Bielsko-Biała, gminą Szczyrk i gminą Wilkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_9​_19​_5.pdf 0.30MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 3240/15, położonej w Buczkowicach, stanowiącej własność gminy Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_9​_19​_6.pdf 0.31MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_9​_19​_7.pdf 0.55MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2019
projekt​_uchwaly​_rgb​_9​_19​_8.pdf 0.78MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki
projekt​_uchwaly​_rgb​_9​_19​_9.pdf 0.29MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. M. na działalność Wójta Gminy Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_9​_19​_10.pdf 0.31MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buczkowicach
projekt​_uchwaly​_rgb​_9​_19​_11.pdf 0.47MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach (autopoprawka)
projekt​_uchwaly​_rgb​_9​_19​_12​_autopoprawka.pdf 0.22MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice (autopoprawka)
projekt​_uchwaly​_rgb​_9​_19​_13​_autopoprawka.pdf 0.56MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2019 (autopoprawka)
projekt​_uchwaly​_rgb​_9​_19​_14​_autopoprawka.pdf 0.90MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2019 (druga autopoprawka)
projekt​_uchwaly​_rgb​_9​_19​_15​_2​_autopoprawka.pdf 1.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 10:15 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Matera
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Projekty uchwał - Sierpień 2019 1.0 07.12.2020 10:15 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}